พระพุทธอานัณยโธ (หลวงพ่อปลดหนี้)

พระพุทธอานัณยโธ (หลวงพ่อปลดหนี้)

พิธีเททองหล่อ พระพุทธอานัณยโธ (หลวงพ่อปลดหนี้)

เนื่องจากวัดหน้าต่างนอกได้มีการก่อสร้าง พัฒนาวัดและช่วยเหลือสถานราชการอำนวยความสะดวกให้กับประชาชนมากมาย ทำให้วัดขาดปัจจัย ในการดำเนินการ ทางด้าน กรรมการวัดและผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง นำโดย คุณสุมาอี้ จึงได้ไปปรึกษาอาจารย์ไพศาล แสนชัย ที่มีชื่อเสียงในการช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์ ว่ากันว่าท่านมีนิมิตมหัสจรรย์ หรือที่หลายคนเรียกว่า นิมิตพิศวง เพราะเหตุนี้เอง ทางด้าน คุณสุมาอี้ จึงได้ไปปรึกษาและขอแนวทางในการแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นกับวัดหน้าต่างนอก

ในวันที่ 5 ธันวาคม 2566 กรรมการวัดและผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง นำโดย คุณสุมาอี้  ได้เดินทางไปปรึกษาหาแนวทางแก้ไขปัญหากับอาจารย์ไพศาลฯทางด้านอาจารย์อาจารย์ไพศาล ฯ ได้กล่าวว่า ให้ทางวัดหน้าต่างนอก สร้างพระนาคปรก หน้าตัก 19 นิ้ว และวัตถุมงคลโดยให้ตั้งชื่อว่า หลวงพ่อปลดหนี้  ตั้ง ชื่อภาษาบาลีว่า พระพุทธอานัณยโธ ถือว่าชื่อเป็นสิริมงคล เพื่อปลดหนี้สิน ปกป้องคุ้มครองประชาชนที่มาสักการะบูชาด้วย

วันที่ ๒๓ มกราคม พ.ศ.๒๕๖๗

 
ศรัทธานับหมื่นคน!! แห่ร่วมพิธีเททองหล่อ พระพุทธอานัณยโธ (หลวงพ่อปลดหนี้) วัดหน้าต่างนอก จ.พระนครศรีอยุธยา โดยมี ครูบาพ่ออินทร วัดสันป่ายางหลวง แสดงพระธรรมเทศนา อาจารย์ไพศาล แสนไชย เป็นประธานฝ่ายฆราวาส พร้อมพระเกจิคณาจารย์ ๓๒ รูป นั่งปรกอธิษฐานจิต
เมื่อวันอังคาร ที่  มกราคม พ.ศ.๒๕๖๗ ณ วัดหน้าต่างนอก อ.บางไทร จ.พระนครศรีอยุธยา ศรัทธาสาธุชนนับหมื่นคน!! แห่ร่วมพิธีเททองหล่อ พระพุทธอานัณยโธ (หลวงพ่อปลดหนี้) พระพุทธรูปทรงเครื่องปางนาคปรก โดย พระครูสมบูรณ์จริยธรรม หรือ หลวงพ่อแม้น อาจารสมฺปนฺโน เจ้าอาวาสวัดหน้าต่างนอก ศิษย์ทายาทพุทธาคมหลวงพ่อจง พุทฺธสโร เป็นประธานเททองหล่อ อาจารย์ไพศาล แสนไชย เป็นประธานฝ่ายฆราวาส พร้อมพระเกจิคณาจารย์ ๓๒ รูป นั่งปรกอธิษฐานจิต
ในการนี้ พระครูปัญญาธรรมวัฒน์ (ครูบาพ่ออินทร ปญฺญาวฑฺฒโน เจ้าอาวาสวัดสันป่ายางหลวง จ.ลำพูน แสดงพระธรรมเทศนา ๑ กัฑณ์
พระพุทธอานัณยโธ (หลวงพ่อปลดหนี้) นี้ คณะศิษย์ ได้ปรึกษา อาจารย์ไพศาล แสนไชย เรื่องการสร้างพระพุทธรูปเพื่อสืบทอดพระพุทธศาสนา โดย อาจารย์ไพศาล แสนไชย ได้บอกรูปร่างลักษณะตามที่นิมิต และให้บรรจุหัวใจพระพุทธเจ้า(เครื่องเงิน) ในบริเวณพระอุระด้านซ้ายของพระพุทธรูป ถือเสมือนว่าเป็นการบรรจุหัวใจพระ ให้มีความสมบูรณ์ครบอาการ ๓๒ ประการ ซึ่งภายในหัวใจพระเจ้าจะประกอบด้วยอวัยวะน้อยใหญ่สำคัญเช่น ลำไส้ ตับ โดยจะกำหนดพิธีบรรจุอีกวาระนึง พร้อมกับให้จ้ดสร้างวัตถุมงคลอาทิ พระบูชาขนาด ๓ นิ้ว , ๕ นิ้ว , ๙ นิ้ว , เหรียญ , พระผง , ผ้ายันต์ , ตะกรุด ให้ประชาชนสักการะบูชากราบไหว้ขอพรเพื่อความเป็นสิริมงคล ปกป้องรักษา และคุ้มครองชีวิต-ทรัพย์สิน
 
 
พระพุทธอานัณยโธ (หลวงพ่อปลดหนี้)
พระพุทธอานัณยโธ (หลวงพ่อปลดหนี้)

วัตถุมงคลที่เข้าร่วมพิธี

นอกจากวัตถุมงคลที่กล่าวมาข้างต้นแล้วในวันที่ 20 – 24 มีนาคม 2567 ยังมีวัตถุมงคลที่ร่วมพิธีพุทธาภิเษกอีกหลายรายการ ไม่ว่าจะเป็น

พระผงปลดหนี้ 84,000 องค์  ร่วมบุญ 100  บาท  จำนวน การจัดสร้าง ทั้งหมด 300 ลัง 

หลวงพ่อปลดหนี้ ลอยองค์ เนื้อเงิน 999 องค์ องค์ละ 1,200 บาท

และร่วมลุ้น สุ่มสอยดาว เปิดไข่มังกร ลุ้นละ 100 บาท ไม่จำกัดจำนวนลุ้น

เหรียญปลดหนี้ ทองแดงซาติน ลุ้นละ 100 บาท

เหรียญปลดหนี้ ทองแดงจ่าเงา ลุ้นละ 100 บาท

และรายการวัตถุมงคลอื่นๆของวัดหน้าต่างนอกอีกหลายรายการ ลุ้นละ 100 บาท

 

รายการจัดสร้าง พระผงปลดหนี้รุ่นแรก

พระผงปลดหนี้ 84,000 องค์  ร่วมบุญ 100  บาท  จำนวน การจัดสร้าง ทั้งหมด 300 ลัง มีรายละเอียดการจัดสร้างดังนี้

1.เนื้อผงอิทธิเจ สร้างรวม 10,000 องค์

-หน้ากากทอง 105 องค์

-หน้ากากนาค 105 องค์

-หน้ากากเงิน 1,050 องค์

-ตะกรุด 3 กษัตริย์ 105 องค์

-ฝังเพชรน่าทั่ง แร่ 1,050 องค์

-ธรรมดา 7,585 องค์

2.เนื้อชานหมาก สร้างรวม 10,000 องค์

-หน้ากากทอง 105 องค์

-หน้ากากนาค 105 องค์

-หน้ากากเงิน 1,050 องค์

-ตะกรุด 3 กษัตริย์ 105 องค์

-ฝังเพชรน่าทั่ง แร่ 1,050 องค์

-ธรรมดา 7,585 องค์

3.เนื้อฝักส้มป่อย สร้างรวม 10,000 องค์

-หน้ากากทอง 105 องค์

-หน้ากากนาค 105 องค์

-หน้ากากเงิน 1,050 องค์

-ตะกรุด 3 กษัตริย์ 105 องค์

-ฝังเพชรน่าทั่ง แร่ 1,050 องค์

-ธรรมดา 7,585 องค์

4.เนื้อผงยาจินดามณี สร้างรวม 10,000 องค์

-หน้ากากทอง 105 องค์

-หน้ากากนาค 105 องค์

-หน้ากากเงิน 1,050 องค์

-ตะกรุด 3 กษัตริย์ 105 องค์

-ฝังเพชรน่าทั่ง แร่ 1,050 องค์

-ธรรมดา 7,585 องค์

 

5.เนื้อผงไม้เทพทาโร สร้างรวม 10,000 องค์

-หน้ากากทอง 105 องค์

-หน้ากากนาค 105 องค์

-หน้ากากเงิน 1,050 องค์

-ตะกรุด 3 กษัตริย์ 105 องค์

-ฝังเพชรน่าทั่ง แร่ 1,050 องค์

-ธรรมดา 7,585 องค์

6.เนื้อผงชมภูนุช สร้างรวม 10,000 องค์

-หน้ากากทอง 105 องค์

-หน้ากากนาค 105 องค์

-หน้ากากเงิน 1,050 องค์

-ตะกรุด 3 กษัตริย์ 105 องค์

-ฝังเพชรน่าทั่ง แร่ 1,050 องค์

-ธรรมดา 7,585 องค์

7.เนื้อฟ้าประทานพร สร้างรวม 10,000 องค์

-หน้ากากทอง 105 องค์

-หน้ากากนาค 105 องค์

-หน้ากากเงิน 1,050 องค์

-ตะกรุด 3 กษัตริย์ 105 องค์

-ฝังเพชรน่าทั่ง แร่ 1,050 องค์

-ธรรมดา 7,585 องค์

8.เนื้อก้นครก สร้างรวม 10,000 องค์

-หน้ากากทอง 105 องค์

-หน้ากากนาค 105 องค์

-หน้ากากเงิน 1,050 องค์

-ตะกรุด 3 กษัตริย์ 105 องค์

-ฝังเพชรน่าทั่ง แร่ 1,050 องค์

-ธรรมดา 7,585 องค์

9.เนื้อผงยาสะเทกีงาปา (เศรษฐีทั้ง5) สร้าง 4,000 องค์

10.เนื้อพิเศษหน้ากากทองคำ สร้าง 108 องค์

 

พระพุทธอานัณยโธ (หลวงพ่อปลดหนี้)

กองบุญผ้าป่า

กองบุญผ้าป่าสามัคคี (ปลดหนี้ มีโชคลาภ)  10000 บาท  สมทบทุนสร้างวิหาร พระพุทธอานัณยโธ กองรับวัตถุมงคล 4 รายการดังนี้

 1. พระพุทธอานัณยโธ (หลวงพ่อปลดหนี้)  ขนาด 3 นิ้ว 1 องค์
 2. เหรียญปลดหนี้ (เนื้อเงินฝังพลอย ) 1 เหรียญ
 3. เหรียญนาคปรก (เนื้อเงินฝังพลอย ) 1 เหรียญ
 4. หมู(เนื้อเงิน)  1 ตัว

กองบุญผ้าป่าสามัคคี (ปลดหนี้ มีโชคลาภ) 3500 บาท สมทบทุนสร้างวิหาร พระพุทธอานัณยโธ   จำนวน 3567 กองบุญ รับวัตถุมงคล 4 รายการดังนี้

 1. รูปหล่อหลวงพ่อปลดหนี้ 1 องค์
 2. เหรียญปลดหนี้ เนื้อสัมฤทธิ์ จำนวน 1 เหรียญ
 3. เหรียญปกมะขาม เนื้อสัมฤทธิ์ จำนวน 1 เหรียญ
 4. หมูทองแดง รุ่นปลดหนี้ จำนวน 20 ตัว

กองบุญผ้าป่าสามัคคี (ปลดหนี้ มีโชคลาภ) 1000 บาท สมทบทุนสร้างวิหาร พระพุทธอานัณยโธ  จำนวน 5555 กองบุญ รับวัตถุมงคล 3 รายการดังนี้ผ

 1. รูปหล่อหลวงพ่อปลดหนี้เนื้อชนวน 1 องค์
 2. ผ้ายันต์ปลดหนี้ (รุ่นสมโภชน์พระปลดหนี้) 1 ผืน
 3. พระผงปลดหนี้ 1 องค์
พระพุทธอานัณยโธ (หลวงพ่อปลดหนี้)
พระพุทธอานัณยโธ (หลวงพ่อปลดหนี้)
 

รายนามพระเกจิคณาจารย์ นั่งปรกอธิษฐานจิต

หลวงพ่อแม้น อาจารสมฺปนฺโน
พระราชสิทธิโสภณ วัดตูม อยุธยา
ครูบาพ่ออินทร วัดสันป่ายางหลวง ลำพูน
หลวงพ่อขวัญ วัดบางคูวัดนอก ปทุมธานี
หลวงพ่ออวยพร วัดดอนยายหอม นครปฐม
หลวงพ่ออ่าง วัดใหญ่ นนทบุรี
หลวงพ่อเกาะ วัดท่าสมอ ชัยนาท
หลวงพ่ออนันต์ วัดบางพลีน้อย สมุทรปราการ
หลวงปู่ธูป วัดลาดน้ำขาว สุพรรณบุรี
หลวงพ่อชำนาญ วัดชินวราราม ปทุมธานี
หลวงพ่อเสนาะ วัดปงท่าข้าม แพร่
หลวงพ่ออ๊อด วัดสายไหม ปทุมธานี
หลวงพ่อพิมพ์ วัดพฤกษวัน พิจิตร
หลวงพ่อตี๋ วัดหูช้าง นนทบุรี
หลวงพ่อแก่ วัดใหม่(กบเจา) อยุธยา
หลวงพ่อวินัย วัดเวฬุวัน ปทุมธานี
หลวงพ่อพร วัดจันทาราม ปทุมธานี
หลวงพ่อบุญเสริม วัดศิริสุขาราม อยุธยา
พระครูปืน วัดลาดชะโด อยุธยา
พระอาจารย์สำราญ วัดสง่างาม อยุธยา
หลวงพ่อชัย วัดบ้านแดง อยุธยา
พระอาจารย์ต้อม วัดโพธิ์เผือก อยุธยา
พระอาจารย์อดิเรก วัดหนองทราย สุพรรณบุรี
พระอาจารย์พันแสน วัดป่าเจริญธรรม เชียงใหม่
พระมหาบุญรอด วัดหน้าต่างใน อยุธยา
พระอาจารย์ชัยศักดิ์ วัดหน้าต่างนอก อยุธยา
หลวงพ่อสุริยัณ วัดป่าฉัพพรรณรังสี ชัยภูมิ
หลวงพ่อคำนวน วัดแก้วเจริญ สมุทรสงคราม
หลวงพ่อนพวรรณ วัดเสนานิมิต อยุธยา
พระอาจารย์เอี้ยง วัดป้อมแก้ว อยุธยา
พระอาจารย์หน่อง วัดท่าฬ่อ พิจิตร
พระญาวิไชยภิกขุ สำนักสงฆ์ห้วยม่วงใหม่ เชียงใหม่
 

ภาพและวิดีโอพิธีเททองหล่อ พระพุทธอานัณยโธ (หลวงพ่อปลดหนี้) และอธิษฐานจิตวัตถุมงคล

พิธีพุทธาภิเษก พระพุทธอานัณยโธ (หลวงพ่อปลดหนี้) วาระแรก

พระพุทธอานัณยโธ (หลวงพ่อปลดหนี้)

เมื่อวันพุธ ที่ ๖ มีนาคม พ.ศ.๒๕๖๗ ณ วัดสันป่ายางหลวง (นครหริภุญชัย) อ.เมืองลำพูน จ.ลำพูน พระครูปัญญาธรรมวัฒน์ (ครูบาพ่ออินทร ปญฺญาวฑฺฒโน) เจ้าอาวาสวัดสันป่ายางหลวง เมตตาอนุญาตให้วัดหน้าต่างนอก จ.พระนครศรีอยุธยา จัดประกอบพิธีพุทธาภิเษก พระพุทธอานัณยโธ (หลวงพ่อปลดหนี้) ปางนาคปรก ขนาดหน้าตัก ๑๙ นิ้ว และ วัตถุมงคลที่ระลึก โดย หลวงพ่อแม้น วัดหน้าต่างนอก เป็นประธานจุดเทียนชัย พระเถราจารย์ ๑๓ รูป นั่งปรกอธิษฐานจิต

– เวลา ๑๕.๐๐ น.พระสงฆ์ทรงสมณศักดิ์ ๙ รูป เจริญพระพุทธมนต์สมโภช (สวดมนต์ตั๋น)

– เวลา ๑๖.๐๐ น. พิธีพุทธาภิเษก โดย พระเถราจารย์ ๑๓ รูป นั่งปรกอธิษฐานจิต

รายนามพระเกจิคณาจารย์ นั่งปรกอธิษฐานจิต

๑.พระเทพรัตนนายก วัดพระธาตถหริภุญชัย จ.ลำพูน

๒.ครูบาอินทร วัดสันป่ายางหลวง

๓.ครูบาสองเมือง วัดม่วงโตน จ.ลำพูน

๔.ครูบาเมืองอินทร์ วัดศรีเมืองยู้ จ.ลำพูน

๕.ครูบาอินถา วัดน้ำบ่อหลวง จ.เชียงใหม่

๖.ครูบาสาย วัดร้องขุด จ.เชียงใหม่

๗.ครูบาจิตร วัดป่ายาง จ.ลำพูน

๘.ครูบาใจ๋ วัดรังษีสุทธาราม จ.เชียงใหม่

๙.ครูบาทองดี วัดวาฬุการาม จ.เชียงใหม่

๑๐.ครูบาอูปแก้ว วัดป่าลาน จ.ลำพูน

๑๑.พระครูหน่อง วัดท่าฬ่อ จ.พิจิตร

๑๒.หลวงพ่อวินัย วัดเวฬุวัน จ.ปทุมธานี

๑๓.พระครูสมบูรณ์จริยธรรม (หลวงพ่อแม้น) วัดหน้าต่างนอก จ.อยุธยา

โดย ท่านอาจารย์ไพศาล แสนไชย เป็นประธาน/เจ้าพิธีฝ่ายฆราวาส

 

 

พิธีมหาพุทธาภิเษกสมโภช พระพุทธอานัณยโธ (หลวงพ่อปลดหนี้) วาระสุดท้าย

วันเสาร์ ที่ ๙ มีนาคม พ.ศ.๒๕๖๗

– เวลา ๑๔.๐๐ น. พิธีพุทธาภิเษก โดย พระเถราจารย์ ๓๗ รูป นั่งปรกอธิษฐานจิต

รายนามพระเกจิคณาจารย์ นั่งปรกอธิษฐานจิต

๑.สมเด็จพระมหารัชมงคลมุนี(สมเด็จธงชัย) วัดไตรมิตร ประธานจุดเทียนชัย

๒.พระมงคลวโรปการ(ชำนาญ) วัดชินวราราม ปทุมธานี

๓.พระนันทวิริยาภรณ์(หลวงพ่ออ่าง) วัดใหญ่สว่างอารมณ์ นนทบุรี

๔.หลวงพ่ออวยพร วัดดอนยายหอม นครปฐม

๕.หลวงพ่อแป๊ะ วัดสว่างอารมณ์ นครปฐม

๖.หลวงพ่อสายัณห์ วัดไทร นครปฐม

๗.หลวงพ่อมหาสุรศักดิ์ วัดประดู่ สมุทรสงคราม

๘.หลวงพ่อคำนวณ วัดแก้วเจริญ สมุทรสงคราม

๙.พระมหาสุวัฒน์ วัดบ่อมะกรูด ราชบุรี

๑๐.หลวงพ่อน้อม วัดกระโจมทอง กรุงเทพ

๑๑.หลวงพ่อสมบูรณ์ วัดหงส์รัตนาราม กรุงเทพ

๑๒.หลวงพ่ออนันต์ วัดบางพลีน้อย สมุทรปราการ

๑๓.พระอาจารย์กฤษณะ วัดบางชัน กรุงเทพ

๑๔.หลวงปู่ธูป วัดลาดน้ำขาว สุพรรณบุรี

๑๕.หลวงพ่อขวัญ วัดบางคูวัดนอก ปทุมธานี

๑๖.หลวงพ่อวินัย วัดเวฬุวัน ปทุมธานี

๑๗.พระอาจารย์ต้อม วัดโพธ์เผือก อยุธยา

๑๘.พระครูปืน วัดลาดชะโด อยุธยา

๑๙.พระอาจารย์แก่ วัดใหม่ อยุธยา

๒๐.หลวงพ่อชัย วัดบ้านแดง อยุธยา

๒๑.หลวงตาทองหล่อ วัดโพธิ์ อยุธยา

๒๒.พระอาจารย์เลี้ยง วัดจอมเกษ อยุธยา

๒๓.พระอาจารย์เต๋า วัดสุวรรณเจดีย์ อยุธยา

๒๔.พระอาจารย์แจ้ วัดน้อมประชาสรรค์ อยุธยา

๒๕.พระอาจารย์หย่ง วัดบ้านแพน อยุธยา

๒๖.พระอาจารย์เอก วัดกลางคลอง อยุธยา

๒๗.พระอาจารย์เอี้ยง วัดป้อมแก้ว อยุธยา

๒๘.พระอาจารย์บุญเสริม วัดศิริสุขาราม อยุธยา

๒๙.พระอาจารย์สำราญ วัดสง่างาม อยุธยา

๓๐.พระมหาบุญรอด วัดหน้าต่างใน อยุธยา

๓๑.พระอาจารย์ชัยศักดิ์ วัดหน้าต่างนอก อยุธยา

๓๒.หลวงพ่อตี๋ วัดหูช้าง นนทบุรี

๓๓.พระครูบาเกียรติยศ วัดบ้านแก่น ลำปาง

๓๔.พระครูบาศักดิ์สิทธิ์ วัดกู่เสือ เชียงใหม่

๓๕.พระอาจารย์พบ สำนักสงฆ์ม่อนปู่อิน เชียงใหม่

๓๖.พระอาจารย์เบนซ์ วัดราชาธิวาส กรุงเทพ

๓๗. หลวงพ่อแม้น วัดหน้าต่างนอก

 

วันอาทิตย์ ที่ ๑๐ มีนาคม พ.ศ.๒๕๖๗

– เวลา ๔.๐๐ น. ดับเทียนชัย

– เวลา ๕.๐๐ น. เจริญพระพุทธมนต์ “ปฐมพุทธภาสิตคาถา” และ สวดมนต์ทำวัตรเช้า

– เวลา ๗.๐๐ น. ทำบุญตักบาตร พระสงฆ์ ๑๐๘ รูป

– เวลา ๙.๐๐ น. เจริญชัยมงคลคาถาสมโภชน์พระพุทธอานัณยโธ โดย พระสงฆ์ ๑๐๘ รูปโดยได้รับแรงศรัทธาสาธุชน ร่วมตักบาตรพระพุทธอานัณยโธ (หลวงพ่อปลดหนี้ ) และ พระสงฆ์ ๑๐๘ รูป เนื่องในการพิธีพุทธาภิเษก และ ฉลองอายุวัฒนมงคล ๘๖ ปี หลวงพ่อแม้น อาจารสมฺปนฺโน วัดหน้าต่างนอก เป็นอันเสร็จพิธี

ขอขอบคุณข้อมูลจาก พระธาตุเจดีย์ศรีบางไทร วัดหน้าต่างนอก ขอขอบคุณรูปภาพจาก สังคมพระใหม่