พระผงดวงเศรษฐี รุ่น ๑ หลวงปู่ศิลา สิริจันโท

ประวัติการจัดสร้าง และพิธีพุทธาภิเษก พระผงดวงเศรษฐี รุ่น ๑

จัดสร้างโดย คุณ โบ้ ศิษย์หลวงปู่ศิลา ประกอบพิธีมหาพุทธาภิเษก สมโภชปลียอดทองคำและอัญเชิญทองคำหุ้มปลียอดพระธาตุพนม (ท่อนที่ ๓ ท้ายสุดส่วนยอด) ณ ลานพระธาตุพนม วัดพระธาตุพนมวรมหาวิหาร อำเภอธาตุพนม จังหวัดนครพนม วัตถุมงคลของหลวงปู่ศิลา คณะทีมงานได้นำเข้ามาไว้ภายใน ณ ใจกลางองค์พระธาตุพนม อาทิเช่น เหรียญมังกรคู่ รุ่น รวยทันใจ , รูปหล่อปั๊ม กายทิพย์ รุ่นแรก , เหรียญ รุ่น มหาโชค , พระปิดตา ปลดหนี้ และพระผงดวงเศรษฐี รุ่น ๑

เมื่อวันเสาร์ที่ ๑๙ กันยายน ๒๕๖๓ ตรงกับวันขึ้น ๒ ค่ำ เดือน ๑๑

เวลา ๑๗.๐๐ น. พุทธศาสนิกชนพร้อมกัน ณ ลานองค์พระธาตุพนม

เวลา ๑๗.๓๐ น. พระสงฆ์ ๙ รูป เจริญพระพุทธมนต์สมโภช

เวลา ๑๘.๓๐ น. บวชชีพราหมณ์

เวลา ๑๙.๐๙ น. ประกอบพิธีบวงสรวงเทพยดา (ราชาฤกษ์)

เวลา ๒๐.๐๙ น. พระเทพวรมุนี (ท่านเจ้าคุณสำลี ปญฺญาวโร ป.ธ.๕) เจ้าอาวาสวัดพระธาตุพนมวรมหาวิหาร เจ้าคณะจังหวัดนครพนม ประธานสงฆ์ จุดเทียนชัยพุทธาภิเษก ประธานฝ่ายฆราวาสจุดเทียนบริวารตามลำดับ พระพิธีธรรมเจริญพระคาถาจุดเทียนชัย (สมโณฤกษ์)

เวลา ๒๐.๓๐ น. ประกอบพิธีพุทธาภิเษก พระพิธีธรรมเจริญพระคาถาพุทธาภิเษก แบ่ง ๓ รอบ พุทธศาสนิกชน ชีพราหมณ์ สวดสรรเสริญ พุทธคุณ ธรรมคุณ สังฆคุณ ตามลำดับ

ในระหว่างประกอบพิธีพุทธาภิเษก เกิดเหตุอัศจรรย์ ปรากฏการณ์เงาขององค์พระธาตุพนมซ้อนกัน บริเวณท้องฟ้าเหนือองค์พระธาตุพนม โดยปรากฏขึ้นประมาณ ๕ นาที แล้วค่อยจางหายไป

เวลา ๒๓.๐๙ น. ประกอบพิธีดับเทียนชัย ประพรมน้ำพระพุทธมนต์ โปรยข้าวตอกดอกไม้ คารวะพระรัตนตรัย พระสงฆ์อนุโมทนา เป็นเสร็จพิธี

หลังจากนั้นคณะทีมงานได้นำวัตถุมงคลของหลวงปู่ศิลา อาทิเช่น เหรียญมังกรคู่ รุ่น รวยทันใจ , รูปหล่อปั๊ม กายทิพย์ รุ่นแรก , เหรียญ รุ่น มหาโชค , พระปิดตา ปลดหนี้ , พระผงดวงเศรษฐี รุ่น ๑ และรูปเหมือนหล่อบูชา ขนาด ๕ นิ้ว รุ่น อายุวัฒนมงคล ๗๖ ปี รันเลข ๑-๒๙๙ มาเข้าพิธีอธิษฐานจิตปลุกเสกนวราตรี ณ พระอุโบสถวัดโพธิ์ศรีสะอาด

ตั้งแต่คืนวันจันทร์ที่ ๒๑จนถึงคืนวันอังคารที่ ๒๙ กันยายน ๒๕๖๓ เป็นเวลา ๙ วัน ๙ คืน ในคืนสุดท้ายหลวงปู่เมตตาแจกทาน พระผงดวงเศรษฐี รุ่น ๑ เนื้อขาวพุทธคุณ และพระปิดตา ปลดหนี้ แช่น้ำมนต์พระธาตุพนม

มวลสารสำคัญพระผงดวงเศรษฐี รุ่น ๑

๑. เกศา หลวงปู่ศิลา

๒. จีวร​ หลวงปู่ศิลา

๓. พระว่านจำปาสัก นครจำปาศักดิ์ ประเทศลาว

๔. พระ ๒๕ พุทธศตวรรษ เนื้อดิน ปี ๒๕๐๐

๕. พระคง กรุวัดพระคงฤาษี เนื้อดิน วรรณะสีพิกุล

๖. พระปิดตาบัวผุด เนื้อผงพรายกุมาร หลวงพ่อสาคร วัดหนองกรับ ปี ๒๕๓๐

๗. พระผงโนนแสงทอง หลวงปู่ขาว อนาลโย ปี ๒๕๑๖

๘. พระสมเด็จรุ่นแรก หลวงปู่ชอบ ฐานสโม วัดป่าสัมมานุสรณ์ ปี ๒๕๑๘

๙. พระขุนแผนรุ่นแรก หลวงปู่หมุน ฐิตสีโล ปี ๒๕๔๒

๑๐. พระผงดวงเศรษฐี หลวงปู่หมุน ฐิตสีโล ปี ๒๕๔๓

๑๑. พระปิดตารุ่นแรก พิมพ์ซาวด์เบาท์ หลวงปู่หมุน ฐีตสีโล ปี ๒๕๔๒

๑๒. ลูกอมชานหมาก หลวงปู่หมุน ฐีตสีโล ปี ๒๕๔๒

๑๓. พระสิบทัศน์ เนื้อผงใบลาน หลวงพ่อเงิน วัดดอนยายหอม ปี ๒๕๑๒

๑๔. พระโพธิจักร พิมพ์ใบโพธิ์ เนื้อดิน หลวงพ่อลี วัดอโศการาม ปี ๒๕๐๐

๑๕. ลูกอมผงพรายกุมาร หลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ ปี ๒๕๑๗

๑๖. พระปิดตากำแพงแสน พิมพ์ใหญ่ หลวงปู่ดุลย์ อตุโล ปี ๒๕๒๒

๑๗. ราหูอมจันทร์ เนื้อคลั่ง ช่างร้อยเอ็ด ญาท่านสวน ฉนฺทโร ปี ๒๕๔๕

๑๘. พระมหาเศรษฐีนวโกฏิ หลวงปู่มา ญาณวโร วัดสันติวิเวก ปี ๒๕๕๒

๑๙. พระขุนแผนผงพรายกุมาร พิมพ์เล็ก บล๊อคสอง หลวงปู่ทิม วัดระหารไร่ ปี ๒๕๑๗

๒๐. พระผงของขวัญ รุ่นแรก วัดปากน้ำ ปี ๒๔๙๓

๒๑. พระขุนแผนพลายคู่ตัดเดี่ยว กรุวัดบ้านกร่าง พิมพ์เทวดามงคลใหญ่

พระผงดวงเศรษฐี รุ่น ๑ หลวงปู่ศิลา สิริจันโท

รายการจัดสร้าง มีโค้ดและหมายเลขกำกับ

๑. เนื้อขาว ตะกรุดทองคำคู่ จัดสร้างจำนวน ๑๐๐ องค์

๒. เนื้อขาว ตะกรุดทองคำ-เงิน จัดสร้างจำนวน ๒๐๐ องค์

๓. เนื้อขาว ตะกรุดเงินคู่ จัดสร้างจำนวน ๓๐๐ องค์

๔. เนื้อขาว ปิดทอง จัดสร้างจำนวน ๓๐๐ องค์

๕. เนื้อดำ จัดสร้างจำนวน ๗๐๐ องค์

๖. เนื้อชานหมาก จัดสร้างจำนวน ๖๙๒ องค์

๗. เนื้อขาวพุทธคุณ จัดสร้างจำนวน ๘,๐๐๐ องค์

มีเรื่องเล่าว่า

พระผงดวงเศรษฐี รุ่น ๑ รุ่นนี้ ในระหว่างพิธีปลุกเสก หลวงปู่ท่านบอกว่า “นอกจากมนุษย์จะมาร่วมอนุโมทนาในพิธีองค์พระธาตุพนมจากทั่วสารทิศ ทั่วประเทศ นับเลือนหมื่น เลือนแสนคนแล้ว เทวดาอารักษ์มาร่วมอนุโมทนนาบุญด้วย พระชุดนี้เสกจนพระธาตุลอยฟ้า พกติดตัวไปไหนมาไหนจะมีเทวดาตามรักษาหลาย” และหลวงปู่ท่านยังบอกอีกว่า “อยากได้อะไรให้ยกขึ้นใส่หัวอธิษฐานตามแรงปรารถนาต้องการ หากไผมีบุญมากพอที่จะได้ เทวดาที่อยู่ในพระหลายสิบๆองค์ จะช่วยได้ไวและเร็วตามบุญผู้นั่น พระของข่อยมีฤทธิ์ทุกองค์เพราะเทวดาช่วยเยอะมาก ขอแค่อย่าแช่งคนอื่นเพราะมันแรง เดี๋ยวจะเป็นบาปเป็นกรรม” ให้สวดคาถา “นะมะมะนะ นะอะอะนะ นะอุอุนะ” สวดภาวนาทุกวัน เท่าจำนวนอายุของผู้บูชา

เหตุการณ์ครั้งที่ ๑

หลวงปู่ศิลาท่านไม่เคยพกร่ม ครั้งเมื่อไปร่วมพิธีพุทธาภิเษก อัญเชิญพระธาตุพนม ในวันจันทร์ที่ ๑๙ กันยายน ๒๕๖๓ ช่วงเช้าของวันก่อนออกเดินทาง หลวงปู่ท่านพูดกำชับลูกศิษย์ให้พกร่มติดไปด้วย ทั้งๆที่ตอนนั้นมีท้องฟ้าแจ่มใส อากาศดี ไม่มีท่าทีฝนจะตก จนเมื่อพอใกล้ถึงช่วงพิธีเจริญพระพุทธมนต์ พระสงฆ์ทรงสมณศักดิ์นับ ๑๐ รูป สวดอยู่หน้าองค์พระธาตุฯ จู่ๆก็พลันเกิดฝนตกลงมา อย่างไม่มีวี่แวว พระสงฆ์หลายรูปเปียกฝน จนพวกลูกศิษย์ต้องหาร่มมากางให้แทบไม่ทัน แต่หลวงปู่ศิลาท่านมีร่มส่วนตัวที่เตรียมมาแล้ว จึงไม่เปียกแต่อย่างใด

เหตุการณ์ครั้งที่ ๒

หลวงปู่ศิลาท่านไม่เคยพกไฟฉาย ในคืนวันปลุกเสกวาระสุดท้าย หลวงปู่ท่านเมตตานั่งปรกอธิษฐานจิตปลุกเสก ราว ๑ ชั่วโมงเศษ พอใกล้เสร็จพิธี ที่วัดไฟดับวูบ ภายในอุโบสถมืดไปหมด ทั้งพระเณร และบรรดาญาติโยม ต่างตกใจกันวุ่นวาย เพียงแค่ชั่วครู่ หลวงปู่ท่านพูดว่า “วาบ” จากนั้นปรากฎแสงสว่างจ้าขึ้นทันที เหตุเพราะหลวงปู่ท่านพกไฟฉาย สิ่งที่หลวงปู่ท่านนำติดตัวเข้าโบสถ์อย่างเดียวในวันนั้นก็คือไฟฉายนั่นเอง

เหตุการณ์ครั้งที่ ๓

ในวันพุธที่ ๑๔ ตุลาคม ๒๕๖๓ ซึ่งเป็นวันครบรอบวันคล้ายวันเกิด อายุวัฒนมงคล ๗๕ ปี ราวหนึ่งสัปดาห์ก่อนหน้า เกิดฝนตกกระหน่ำทั้งวันทั้งคืน เมื่อถึงวันงานพิธี ฝนเงียบหายทั้งวัน ไม่มีท่าทีว่าฝนจะตก จนถึงเวลาที่คณะศิษย์จะแห่ผ้าป่า เกิดฟ้าครึ้มมืดมิด คนในวัดเลยถามหลวงปู่ท่านว่า “ฝนจะไม่ตกหรือหลวงปู่” หลวงปู่ท่านบอกว่า “ไม่ตก” คณะศิษย์จึงเริ่มแห่ผ้าป่า แห่ไปได้ประมาณ ๑ ชั่วโมง ๓๐ นาที และอัญเชิญรูปเหมือนหลวงปู่ศิลาเข้ามาไว้ภายในศาลา ครั้นเมื่อถึงผ้าป่าต้นสุดท้าย ยกเข้าหวิดศาลา ฝนก็เทห่าลงมาอย่างกับฟ้ารั่ว ตรงเวลาพอดิบพอดี 

การจำแนกบล็อก

1.บล็อกเหล็ก (หูขีด) ยอดนิยม    2.บล็อกยาง (ไหล่ขีด) ประสบการณ์

พระผงดวงเศรษฐี รุ่น ๑ หลวงปู่ศิลา สิริจันโท
พระผงดวงเศรษฐี รุ่น ๑ หลวงปู่ศิลา สิริจันโท
พระผงดวงเศรษฐี รุ่น ๑ หลวงปู่ศิลา สิริจันโท
พระผงดวงเศรษฐี รุ่น ๑ หลวงปู่ศิลา สิริจันโท

1. บล็อกเหล็ก (หูขีด) ยอดนิยม

ปัจจุบัน ยังเป็นที่ถกเถียงกันในกลุ่มผู้สะสมพระผงดวงเศรษฐีว่า มีจุดสังเกตุ ว่ามี 2 รูปแบบ คือ ยันต์บี้ และยันต์ไม่บี้
พระผงดวงเศรษฐี ให้ดูที่ขอบตัดชัดเจน ตำแหน่ง 7-8 น. เป็นขีดคมๆซี่ๆ หลายๆซี่ ขอบตัดคือตัวชี้วัดแบบสากลครับ ส่วนเรื่องยันต์บี้นั้น บ้างก็ว่าลองนึกภาพตามเปลียบเที่ยบกับ บล็อกยางมีบล็อคเดียว ทำไม ถึงมีเล่นกัน สองแบบ คือไหล่ขีด กับไหล่จิก ยันต์ขาด บล็อกเหล็กก็อาจจะเป็นเช่นเดียวกัน เพราะการปั๊มพระ ถ้าเราเข้าใจกรรมวิธีการสร้างพระ เราอาจจะไม่มานั่งเถียงกันแบบนี้เลยก็ได้ บล็อกๆเดียว ปั๊มไปนานๆ ความสะอาดของบล็อค คนปั๊มเค้าก็ไม่ได้มาปัดมาเช็ดทุกครั้งที่ปั๊มลงไป กาเสื่อมสภาพของบล็อค ก็มีส่วน จึงทำให้เกิดความแตกต่างขององค์พระ
ในเรื่องพิมพ์และตำหนิพระด้านหน้าและหลัง ทั้งๆที่เป็นบล็อคเดียวกัน แต่ จุดเดียวที่ไม่คลาดเคลื่อนหรือเสื่อมสภาพคือ ฟันเฟืองตัวตัด ด้านข้างขอบพระ ให้เพื่อนๆพี่ๆน้องๆสังเกต บล็อกยาง ทั้งไหล่ขีดเเละไหล่จิก ตัวตัดตัวเดียวกัน แล้ว บล็อกเหล็ก  ตัวตัดจุดตำแหน่ง 7-8 น.เป็นซี่ๆ คือจุดจ่ายตังค์ แล้วเผอิญ พิมพ์ยันต์บี้ที่ท่านๆที่เพิ่งศึกษาตีเก๊นั้น ตัวตัดมันอยู่ตำแหน่งเดียวกันอันนี้ก็เป็นที่น่าสงสัย จะให้เป็นพระเก๊ได้ไง อันนี้ก็เป็นเรื่องแปลก อย่างไรก็ตามสิ่งที่พระเก๊ เลียนแบบ ถอดแบบ ออกมาไม่ได้ คือ ตัวตัด
 
ทั้งนี้ในส่วนที่กล่าวมาทั้งหมดนั้นให้เพื่อนๆพี่น้องที่เข้ามาศึกษาพิจารณาหาแนวทางการสะสมนะครับความนิยมก็เป็นตัวแปลสำคัญเช่นกันถ้ามีข่าวสารเพิ่มเติมจะมาอัปเดตได้ศึกษากันครับ 
พระผงดวงเศรษฐี รุ่น ๑ หลวงปู่ศิลา สิริจันโท
พระผงดวงเศรษฐี รุ่น ๑ หลวงปู่ศิลา สิริจันโท
พระผงดวงเศรษฐี รุ่น ๑ หลวงปู่ศิลา สิริจันโท
พระผงดวงเศรษฐี รุ่น ๑ หลวงปู่ศิลา สิริจันโท
พระผงดวงเศรษฐี รุ่น ๑ หลวงปู่ศิลา สิริจันโท
พระผงดวงเศรษฐี รุ่น ๑ หลวงปู่ศิลา สิริจันโท

2. บล็อคยาง (บล็อคประสบการณ์)

บล็อคยาง(บล็อคประสบการณ์) ดวงเศรษฐี หลวงปู่ศิลา
บล็อคยางเกิดจาก บล็อคเหล็กปั้มไม่ทัน เลยทำบล็อคยางขึ้นมาทั้ง 2 บล็อคเเท้ทันหลวงปู่ปลุกเสกพิธีเดียวกันเล่นหาสากลบล็อคยางจะมี 3 ลักษณะ
 

1.ยันต์เต็ม,ไหล่เต็ม

2.ยันต์เเตก,ไหล่เต็ม

3.ยันต์เเตก,ไหล่จิก

สันนิฐานเกิดจากบล็อคเดียวกัน(ช่างคงไม่เเกะให้บล็อคยันต์ขาดไหล่มีตำหนิ)
-ปั้มเเรกๆยังสมบูรณ์เลข 1
-พอปั้มไปบล็อคเริ่มชำรุดที่ยันต์
อุ อา กะ สะ คำว่ากะยันต์ไม่สมบูรณ์เลข 2
-ปั้มไปอีกบล็อคเริ่มชำรุดที่ไหล่เลข 3
-ส่วนบ่ามีขีดหมดทั้ง 3 ลักษณะจะติดชัด เเผ่ว ลางๆเกิดจากธรรมชาติพระผงปั้ม
-บางองค์มีเส้นวงเดือนตั้งเเต่ใบหูพาดโค้งผ่านกลางยันต์มาอีกฝั่ง
-ส่วนการเล่นหาเเบบไหนนิยมส่วนตัวให้มองเกลียวเชือกติดครบ ตัวหนังสือคมชัด ไม่หลุมบ่อ ไม่บิ่น ราน ริ้วรอย ….
– ตัวตัดใน 1 องค์มีเเท่งที่ 11 กับ 3 นาฬิกา
 
พระผงดวงเศรษฐี รุ่น ๑ หลวงปู่ศิลา สิริจันโท
พระผงดวงเศรษฐี รุ่น ๑ หลวงปู่ศิลา สิริจันโท
-บางองค์มีเส้นวงเดือนตั้งเเต่ใบหูพาดโค้งผ่านกลางยันต์มาอีกฝั่ง
-ส่วนการเล่นหาเเบบไหนนิยมส่วนตัวให้มองเกลียวเชือกติดครบ ตัวหนังสือคมชัด ไม่หลุมบ่อ ไม่บิ่น ราน ริ้วรอย ….
-ตัวตัดใน 1 องค์มีเเท่งที่ 11 กับ 3 นาฬิกา
บางองค์ที่ 5 กับ 9 นาฬิกาเกิดจากการตัดเอาหัวขึ้นบ้างเอาหัวลงบ้างมีตัวตัดเดียว
บางองค์เห็น 2 เเท่ง บางองค์เเท่งเดียว
บางองค์มองเเทบไม่เห็นเเท่งเเต่เเท้ สามารถเทียบล่องอื่นได้
 
-ส่วนที่เอาเกศาจีวรไปติดผมไม่ชำนาญ
-ส่วนเเช่น้ำมนต์ไม่ชำนาญดูไม่ออกน้ำมนต์หรือน้ำอะไร(พระหลวงปู่โต๊ะเมื่อก่อนเล่นเเช่ปัจจุบันเล่นไม่เเช่)
-รอยจารย์หมึกไม่ชำนาญดูไม่ออกว่าหลวงปู่จารย์
เกศาในองค์พระต้องจมในเนื้อพระไม่ติดบนพื้นผิวพระ
ขอบคุณที่ร่วมศึกษา