เหรียญ มังกรเจ้าสัวสมปรารถนา หลวงพ่อสุริยันต์ วัดวังน้ำเย็น
เหรียญ มังกรเจ้าสัวสมปรารถนา หลวงพ่อสุริยันต์ วัดวังน้ำเย็น
เหรียญ มังกรเจ้าสัวสมปรารถนา หลวงพ่อสุริยันต์ วัดวังน้ำเย็น
เหรียญ มังกรเจ้าสัวสมปรารถนา หลวงพ่อสุริยันต์ วัดวังน้ำเย็น

 

พิธีมหาพุทธาภิเษก เหรียญมังกรคู่ ” เจ้าสัวสมปรารถนา ” หลวงพ่อสุริยันต์ โฆสปัญโญ แห่งวัดป่าวังน้ำเย็น

    วันอาทิตย์ที่ ๒๑ มกราคม ๒๕๖๗

ตรงกับปีมะโรง ณ พระอุโบสถไม้ตะเคียนทองหลังใหญ่ มีพระเกจิย์คณาจารย์ รับนิมนต์ ร่วมพิธี 8 รูป มีรายชื่อดังต่อไปนี้

  1. พระราชศีลโสภิต ( หลวงปู่หนูอินทร์ กิตตฺติสาโร ) วัดป่าพุทธมงคล จ.กาฬสินธุ์
  2. พระราชวัชวิจิตร วิ. ( หลวงปู่ณรงค์ วัฑฺฒโน ) วัดถ้ำผาปู่ จ. เลย
  3. พระวชิรญาณวิศิษฏ์ ( หลวงพ่อสุริยันต์ โฆสปัญโญ ) วัดป่าวังน้ำเย็น จ. มหาสารคาม
  4. พระครูสีลสาราภรณ์ ( สมสิทธิ์ รกฺขิตสีโร ) วัดป่าสักดาราม จ.ร้อยเอ็ด
  5. พระครูสมุห์ ดร. ( หาญ ปัญญาธโร ) วัดป่าอาเจียง จ. สุรินทร์
  6. หลวงปู่ปัน สัมปันนธัมโม พุทธสถานเทพนิมิตรสมปรารถนา จ. มหาสารคาม
  7. พระปลัดยุธานา ยุตฺตธัมโม ( หลวงพ่อต้น ) วัดหนองโพธิ์ จ. กาญจนบุรี
  8. หลวงพ่ออุดมทรัพย์ สิริคุตโต ( พระอาจารย์จ่อย ) วัดป่าเวฬุวันธรรมมาราม จ.ศรีษะเกษ

                 

ทั้งนี้ตัวแทนศิษย์  โดย คุณโชค สิทธิโชค ได้ถวายเงินปัจจัย ในการจัดสร้างจำนวน 1 ล้านบาท ในการจัดสร้างวัตถุมงคลรุ่น เหรียญ มังกรเจ้าสัวสมปรารถนา

รายละเอียดวัตถุมงคล

เหรียญ มังกรเจ้าสัวสมปรารถนา หลวงพ่อสุริยันต์ วัดวังน้ำเย็น

เหรียญ มังกรเจ้าสัวสมปรารถนา มี 2 บล๊อก ด้วยกัน คือ บล๊อกทองคำและบล๊อกธรรมดา โดยมีรายละเอียด ดังนี้

1️. ถ้าบล็อกทองคำสังเกตุดูตรงกนกนะครับ กนกจะชิดกับขอบ เส้นบริเวณหลังมังกรจะไม่แหลมคม

2️. ถ้าเป็นบล็อกธรรมดา กระหนกจะห่างกับขอบ เส้นบริเวณกลางหลังตั้งแต่กลางลำตัวมังกรจะแหลมคมอย่างเห็นได้ชัด

เหรียญ มังกรเจ้าสัวสมปรารถนา หลวงพ่อสุริยันต์ วัดวังน้ำเย็น
เหรียญ มังกรเจ้าสัวสมปรารถนา หลวงพ่อสุริยันต์ วัดวังน้ำเย็น
เหรียญ มังกรเจ้าสัวสมปรารถนา หลวงพ่อสุริยันต์ วัดวังน้ำเย็น