พระสังกระจาย รุ่นแรก หลวงปู่บุญมา โชติธัมโม

สมทบทุนร่วมสร้าง โรงครัวสำนักสงฆ์เขาแก้วทอง สร้างเพียง 1184 องค์

จัดสร้าง 1,184 องค์ แบ่งเป็นดังนี้

เนื้อโลหะ 801 องค์

เนื้อผงพุทธคุณ 383 องค์

ร่วมกันสบทบทุนสร้างโรงครัว สำนักสงฆ์เขาแก้วทอง

พระสังกัจจายน์ 7รอบ หลวงบุญมา โชติธัมโม
พระสังกัจจายน์ 7รอบ หลวงบุญมา โชติธัมโม
พระสังกัจจายน์ 7รอบ หลวงบุญมา โชติธัมโม
พระสังกัจจายน์ 7รอบ หลวงบุญมา โชติธัมโม
พระสังกัจจายน์ 7รอบ หลวงบุญมา โชติธัมโม
พระสังกัจจายน์ 7รอบ หลวงบุญมา โชติธัมโม
พระสังกัจจายน์ 7รอบ หลวงบุญมา โชติธัมโม
พระสังกัจจายน์ 7รอบ หลวงบุญมา โชติธัมโม
พระสังกัจจายน์ 7รอบ หลวงบุญมา โชติธัมโม