เสาร์ ๕ ร้ายกลับดี ดียิ่งเจริญ วัตถุมงคล พระครูปลัดสุขวัฒน์ ( อนุสรณ์ ปภสฺสโร )

วัตถุมงคลที่เข้าร่วมพิธี

เสาร์ ๕ ร้ายกลับดี ดียิ่งเจริญ วัตถุมงคล พระครูปลัดสุขวัฒน์ ( อนุสรณ์ ปภสฺสโร )
เสาร์ ๕ ร้ายกลับดี ดียิ่งเจริญ วัตถุมงคล พระครูปลัดสุขวัฒน์ ( อนุสรณ์ ปภสฺสโร )
เสาร์ ๕ ร้ายกลับดี ดียิ่งเจริญ วัตถุมงคล พระครูปลัดสุขวัฒน์ ( อนุสรณ์ ปภสฺสโร )
เสาร์ ๕ ร้ายกลับดี ดียิ่งเจริญ วัตถุมงคล พระครูปลัดสุขวัฒน์ ( อนุสรณ์ ปภสฺสโร )
กำหนดการ พิธีมหาพุทธาภิเษก
วัตถุมงคล พระครูปลัดสุขวัฒน์ ( อนุสรณ์ ปภสฺสโร )
รุ่น เสาร์ ๕ ร้ายกลับดี ดียิ่งเจริญ
จัดสร้างโดย วัดท่าสะแบง มอบให้พลตำรวจโท สรายุทธ สงวนโภคัย ผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค ๔
เพื่อนำไปมอบเป็นขวัญกำลังใจแก่เจ้าหน้าที่ตำรวจผู้ปฏิบัติหน้าที่ในเขต ตำรวจภูธรภาค ๔
ณ วัดท่าสะแบง ตำบลมะบ้า
อำเภอทุ่งเขาหลวง จังหวัดร้อยเอ็ด
วัน เสาร์ ที่ ๑๓ เดือน เมษายน พุทธศักราช ๒๕๖๗
(ขึ้น ๕ ค่ำ เดือน ๕ ปีมะโมง )
*************************
เวลา ๑๑.๐๐ ​น.​ถวายภัตตาหารเพล
เวลา ๑๒.๒๙ น.​พิธีบวงสรวง
เวลา ๑๓.๐๙ ​น. ​ ประกอบพิธีมหาพุทธาภิเษก วัตถุมงคล พระครูปลัดสุขวัฒน์ ( อนุสรณ์ ปภสฺสโร )
รุ่น เสาร์ ๕ ร้ายกลับดี ดียิ่งเจริญ
​​ -​พระภาวนาจารย์นั่งประจำปรก
– ​พระเดชพระคุณพระพรหมวชิรโสภณ
(ศรีจันทร์ ปุญฺญรโต) ที่ปรึกษาเจ้าคณะภาค ๑๐ (ธ)
เจ้าอาวาสวัดบึงพระลานชัย พระอารามหลวง
ประธานสงฆ์ เจิมเทียนชัย / จุดเทียนชัย
​​ -​พระมหานาคจตุรวรรคทั้ง ๔ รูป สวดสาธยายพระคาถาจุดเทียนชัย
-​พลตำรวจโทสรายุทธ สงวนโภคัย ผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค ๔ ประธานในพิธีฝ่ายฆราวาส จุดเทียนวิปัสสีข้างตู้เทียนชัย
-​พลตำรวจโทสรายุทธ สงวนโภคัย ผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค ๔ ประธานในพิธีฝ่ายฆราวาส พร้อมด้วยคณะศิษย์ จุดเทียนน้ำพระมนต์พุทธาภิเษก ถวายพระภาวนาจารย์ประจำปรก
​​ – ​พระมหานาคจตุรวรรคทั้ง ๔ รูป สวดสาธยายพระคาถามหาพุทธาภิเษก
​ -​ พระเดชพระคุณพระพรหมวชิรโสภณ (ศรีจันทร์ ปุญฺญรโต) ที่ปรึกษาเจ้าคณะภาค ๑๐ (ธ) เจ้าอาวาสวัดบึงพระลานชัย พระอารามหลวง ประธานสงฆ์ ดับเทียนชัย
– พระมหานาคจตุรวรรคทั้ง ๔ รูป สวดสาธยายพระคาถาดับเทียนชัย
– พลตำรวจโทสรายุทธ สงวนโภคัย ผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค ๔ ประธานในพิธีฝ่ายฆราวาส พร้อมด้วยคณะศิษย์ เข้าถวายเครื่องไทยธรรม
-​พระสงฆ์ทั้งนั้นอนุโมทนา เป็นอันเสร็จพิธี
หมายเหตุ กำหนดการอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม
เสาร์ ๕ ร้ายกลับดี ดียิ่งเจริญ วัตถุมงคล พระครูปลัดสุขวัฒน์ ( อนุสรณ์ ปภสฺสโร )