เหรียญ พระพุทธเจ้าสิบชาติ หลวงปู่ศิลา สิริจันโท

หลวงปู่มหาศิลา เหรียญ พระพุทธเจ้าสิบชาติ

รายละเอียดการจัดสร้าง

จากครูบาอาจารย์สู่ลูกศิษย์ ตำนานเหรียญ

เจตนาการจัดสร้าง เพื่อระลึกถึงครูบาอาจารย์ และเป็นเหรียญ กฐินรุ่นแรก ที่ออกในนาม ธรรมอุทยาน จัดสร้างเพื่อนำปัจจัย ไปจัดสร้างประตูโขงบริเวณทางเข้าธรรมอุทยานรูปหล่อใหญ่

ตำนานสู่ลูกศิษย์ โดยลักษณะเหรียญจะเป็นรูปหลวงปู่มหาศิลาถือไม้เท้าเต็มองค์ เหมือนดังเหรียญหายห่วงของหลวงปู่ทองมา ถาวโร ด้านหลังเหรียญหลวงปู่ให้ใช้ ยันต์เมตตาล้อมด้วยยันต์พระพุทธเจ้าสิบชาติ เป็นทั้งยันต์มหานิยม ป้องกัน แคล้วคล้าด โดยหลวงปู่ยังกล่าวในคลิป “ จมมนต์ดู๋ๆ ปืนยิงบ่ออก “ มีเสน่ห์มนต์ขลังคล้ายตำนาน รุ่นหายห่วง ของครูบาอาจารย์ท่าน

คณาจารย์นั่งปรก 108 รูปพระเถระทรงสมณศักดิ์พระราชาคณะเจริญพระพุทธมนต์ 19 รูป  คาดว่าเป็นพิธีใหญ่ที่สุดในอีสาน

พระพุทธเจ้าสิบชาติ

เป็นรุ่นเดียวในพิธี “มงคลจักรวาล” ที่ได้รับเมตตาจากองค์หลวงอธิษฐานจิตให้อีก ๑ วาระ หลังจากได้เข้าร่วมพิธี มหาพุทธาภิเษก “มงคลจักรวาล”

วันที่ ๙  ตุลาคม ๒๕๖๖ หลวงปู่ศิลา ท่านได้เมตตาอธิษฐานจิตเสกเดี่ยวให้อีก ๑ วาระเฉพาะรุ่น พระพุทธเจ้าสิบชาติ  ก่อนมอบให้ศิษยานุศิษย์

10 อักขระศักดิ์สิทธิ์อานุภาพแรง! คาถาหัวใจพระเจ้าสิบชาติ โบราณจารย์ว่าไว้ สวดเป็นประจำ จะไม่ขาดแคลนทรัพย์ ปรารถนาสิ่งใดย่อมสำเร็จ ความหมายของยันต์แต่ละแถวให้ฟังว่า

                แถวที่ ๑ เป็นคาถา พระเจ้า ๑๐ ชาติ หรือ “หัวใจทศชาติ” คือ “เต-ชะ-สุ-เน-มะ-ภู-จะ- นา-วิ-เว” โบราณาจารย์ท่านกล่าวสรรเสริญคุณพระคาถาไว้มากมาย เป็นคาถาโภคทรัพย์ โชคลาภ ป้องกันอุปสรรค ใช้ได้สารพัดเพียงใจเป็นสมาธิ แต่ส่วนใหญ่ที่เห็นพระคุณเจ้าท่านใช้ในด้านเมตตา-โชคลาภค้าขายเป็นส่วนใหญ่

                แถวที่ ๒ คาถาหัวใจพาหุง ที่ว่า “พา มา นา อุ กะ สะ นะ ทุ” เป็นคาถาที่กล่าวถึงชัยชนะ ข ประการของพระพุทธเจ้า ให้สวดภาวนา พระคาถาหัวใจพาหุง ทุกวัน วันละ ๑๐๘ ครั้ง จะประสบแต่ลาภ ยศ สุข สรรเสริญ ชนะศัตรู และอุปสรรค

                แถวที่ ๒ คาถาหัวใจพาหุง ที่ว่า “พา มา นา อุ กะ สะ นะ ทุ” เป็นคาถาที่กล่าวถึงชัยชนะ ข ประการของพระพุทธเจ้า ให้สวดภาวนา พระคาถาหัวใจพาหุง ทุกวัน วันละ ๑๐๘ ครั้ง จะประสบแต่ลาภ ยศ สุข สรรเสริญ ชนะศัตรู และอุปสรรค

                แถวที่ ๓ “พระคาถาหัวใจนวหรคุณ” หรือ “มงคลเก้า” ซึ่งหมายถึง คุณ ๙ อย่างของพระพุทธเจ้า ่ทีว่า “อะ สัง วิ สุ โล ปุสะ พุ ภะ”

                แถวที่ ๔ หัวใจพระธรรม ๗ คัมภีร์ ที่ว่า คือ “สัง วิ ธา ปุ กะ ยะ ปะ” คือพระธรรมในอภิธรรมปิฎกมีอยู่ทั้งสิ้น ๔๒,๐๐๐ พระธรรมขันธ์ อภิธรรม คือธรรมะขั้นสูง หัวใจของอภิธรรมจะกล่าวถึงเรื่องของ จิต เจตสิก รูป และนิพพาน

                แถวที่ ๕ มีถาคา ๒ บท คือ คาถาพลิกดวง พลิกชะตา หรือพลิกแผ่นดิน ที่ว่า นะ ปะ ริต สุ โท นะ และ คาถา พระเจ้า ๕ พระองค์ ที่ว่า “นะ โม พุท ธา ยะ” โดยทุกๆ แถวครอบด้วยอุณาโลมรัตนตรัย ทั้งหน้าหลังเพื่อเพิ่มพุทธคุณ โดยในการลงจะต้องบริกรรมว่า “โส ธา ยะ อิ ติ ภะ คะ วา” เมื่อรวมพุทธคุณของยันต์ทั้ง ๕ แถว ก็จะเป็นดังคำโบราณว่า “พุทธคุณท่วมหลังช้าง”

                ในสมัยโบราณมักจะทำการสักยันต์เพื่อสร้างขวัญกำลังใจ มีความเชื่อมั่น ศรัทธา เพื่อให้เข้มแข็งมีปาฏิหาริย์ โดยใช้ไสยเวทสัมฤทธิผล คือ ยันต์ที่สักไว้บนส่วนต่างๆ ของร่างกาย โดยมีการเสกเป่าอัญเชิญครูบาอาจารย์มาคุ้มครองรักษากำกับไว้ทุกครั้งที่สักยันต์ คำว่า “คาถา” พระธรรมกิตติวงศ์ (ทองดี สุรเตโช ป.ธ.๙ ราชบัณฑิต) เจ้าอาวาสวัดราชโอสาราม ได้อธิบายความหมายไว้ว่า ถ้อยคำที่ร้อยกรอง ถ้อยคำที่ผูกไว้ ถ้อยคำที่ขับร้อง ท่อง สวด คาถา ในคำวัดหมายถึงคำประพันธ์ภาษาบาลีประเภทฉันทลักษณ์ที่แต่งครบ ๔ บาทหรือ ๔ วรรค ๑ คาถา มี ๔ บาท แต่ละบาทมีจำนวนคำต่างกันไปตามชื่อฉันท์ เช่น อินทรวิเชียรฉันท์แต่ละบาทมี ๑๑ คำ ๔ บาทก็มี ๔๔ คำ ๑ คาถา ของอินทรวิเชียรฉันท์จึงมี ๔๔ คำ ในเวสสันดรชาดกมี ๑,๐๐๐ คาถา จึงเรียกว่า คาถาพัน

ตำแหน่งของ ตัวโค้ต ที่ทำการ ตอก ลงบนเหรียญ

ตำแหน่งของ ตัวโค้ต ที่ทำการ ตอก ลงบนเหรียญ เต ชะ สุ เน มะ ภู จะ นา  วิ เว

-รายการที่ 10 เนื้อนวะหน้ากากเงิน

-รายการที่ 11 เนื้อนวะลงยาแดง

-รายการที่ 12 เนื้อนวะมหามวลสาร

-รายการที่ 13 เนื้อฝาบาตรลงยาแดง

-รายการที่ 14 เนื้อฝาบาตร

-รายการที่ 15 เนื้อทองแดง

พิธีปลุกเสกวาระที่ 1

 วันที่ 8 ตุลาคม 2566 พุทธาภิเษกในพิธี “มงคลจักรวาล“ณ วัดพระธาตุหมื่นหิน อ.เขาวง จ.กาฬสินธุ์ พิธีพุทธาภิเษกวัตถุมงคลที่ระลึกงานมหากฐินและวัตถุมงคลที่ระลึกเลื่อนสมศักดิ์ พระราชวัชรธรรมโสภณ (หลวงปู่มหาศิลา สิริจันโท)  ที่มีพระเกจิอาจารย์นั่งปรกอธิฐานจิต108 รูปและพระสงฆ์ร่วมสวดประมาณ 1000 รูป  พิธีมงคลจักรวาล อ่านต่อที่นี่

พิธีปลุกเสกวาระที่ 2 (พิเศษ)

 วันที่ 9 ตุลาคม 2566 หลวงปู่ศิลา สิริจันโท ท่านได้เมตตาอธิษฐานจิตเสกเดี่ยวให้อีก 1 วาระเฉพาะรุ่น พระพุทธเจ้าสิบชาติ  ก่อนมอบให้ศิษยานุศิษย์

หลวงปู่มหาศิลา เหรียญ พระพุทธเจ้าสิบชาติ

ใบฎีกานิมนต์ พระเกจิ คณาจารย์ ในงานมงคลจักรวาล

หลวงปู่มหาศิลา เหรียญ พระพุทธเจ้าสิบชาติ