หลวงปู่นวล เทพเจ้าแห่งท้องทุ่ง

หลวงพ่อนวล อคฺคธมฺโม

(เทพเจ้าแห่งท้องทุ่ง)

วัตถุมงคล

ชาติภูมิ

         พื้นเพของหลวงปู่นวลเป็นคนบ้านลาด ตำบลหนองเต่า อำเภอบ้านหมี่ จังหวัดลพบุรี ในวัยเด็กนั้นเกิดมาในครอบครัวยากจน ประกอบกับวัยเด็กเจ็บป่วยออดๆแอดๆ ไม่หาสักที  บิดาพ่อรอด และมารดาแม่น้อย จึงได้นำไปฝากเป็นบุตรบุญธรรมกับหลวงพ่อเอ้บ หรือพระครูพรหมธรรมาจารย์ วัดบ้านลาด อำเภอบ้านหมี่ จังหวัดลพบุรี เกจิอาจารย์ชื่อดังของเมืองลพบุรีในยุคกึ่งพุทธกาล หลวงปู่นวล ได้ศึกษาเล่าเรียน ทั้งทางโลกและทางธรรม และบวชเป็นสามเณร โดยมีหลวงพ่อเอ้บ หรือพระครูพรหมธรรมาจารย์ ผู้เป็นพ่อบุญธรรม เป็นพระอุปัชฌาย์ อยู่ที่วัดบ้านลาด จนจบการศึกษา ป.4 และได้ศึกษาพุทธเวทย์โดยความเมตตาจากหลวงพ่อเอ้บมาโดยตลอด

สหธรรมิกหลวงพ่อเพี้ยน อัคคธัมโม วัดเกริ่นกฐิน

ซึ่งในวัยเด็กนั้น หลวงปู่นวลได้มีความสนิทสนมเป็นเพื่อนกับหลวงพ่อเพี้ยน อัคคธัมโม วัดเกริ่นกฐิน ซึ่งในวัยเด็กเกิดในปีเดียวกันอายุเท่ากัน หลวงพ่อเพี้ยนอยู่ที่วัดเกริ่นกฐินมาแต่เดิม ห่างจากวัดบ้านลาดเดินเท้าประมาณ 6 กิโลเมตรก็ถึง หลวงปู่กับหลวงพ่อเพี้ยนที่มีความสนิทสนมกันมากตั้งแต่อดีต มีความสนใจในพุทธาคม และเรื่องเกี่ยวกับธรรมะเหมือนกัน จนเมื่อก่อนที่หลวงพ่อเพี้ยนจะมรณภาพ ท่านก็ยังไปมาหาสู่กันอย่างสม่ำเสมอ ทั้งยังมีความบังเอิญ คือ คนบ้านเดียวกัน เกิดในปีเดียวกันคือ 2470 บวชในปีเดียวกัน 2519 ที่แปลกไปกว่านั้นคือได้รับฉายาเดียวกัน คือ อัคคธัมโม แปลว่า ผู้มีธรรมอันยอดเยี่ยม  ในช่วงเวลาต่อมาบ้านเมืองอยู่ในภาวะสงครามโลกครั้งที่ 2 ชาวบ้านลพบุรี สระบุรี ได้ถูกเกณฑ์มาเป็นแรงงานเพื่อเตรียมสร้างเมืองหลวงแห่งใหม่ที่เพชรบูรณ์ จึงทำให้ชาวบ้านแถบนั้นอพยพย้ายถิ่นฐานมาจับจองที่ทำกินใหม่ในเขตอำเภอตะพานหิน จังหวัดพิจิตรเป็นจำนวนมาก โยมบิดามารดาหลวงปู่ได้ย้ายมาอยู่ที่จังหวัดพิจิตร

 

สืบสายวิชาหลวงพ่อเงินแห่งวัดบางคลาน…

หลวงปู่นวลในขณะที่ยังเป็นเณรได้มีโอกาสมาฝากตัวเป็นศิษย์ท่านเจ้าคุณพระเทพญาณเวที (หลวงพ่อบุญมา) อดีตเจ้าคณะจังหวัดพิจิตรและรองเจ้าคณะภาค 4  พระนักพัฒนาและเกจิอาจารย์ชื่อดังของเมืองชาละวัน ผู้สืบสายวิชาหลวงพ่อเงินแห่งวัดบางคลาน ต่อจากหลวงพ่อพิธ วัดฆะมัง

อุปสมบทเข้าร่มกาสาวพัสตร์…

                      หลวงปู่อุปสมบทครั้งแรก เมื่อปี พ.ศ.  2492 โดยมีพระครูวิบูลย์สีลคุณ เป็นพระอุปัชฌาย์ ณ วัดตะพานหิน อำเภอตะพานหิน จังหวัดพิจิตร และกลับไปอยู่กับหลวงพ่อเอ้บที่วัดบ้านลาด 1 พรรษา แล้วกลับมาอยู่ที่วัดศรีสุทธาวาส 1 พรรษา และได้ลาสึกออกมาภายหลังเพื่อดูแลบุพการี  หลวงปู่บวชครั้งที่ 2 เมื่อ พ.ศ. 2519 โดยมี ท่านเจ้าคุณพระเทพวิมลเมธี(หลวงพ่อประเสริฐ) เป็นพระอุปัชฌาย์ พระปลัดบุญมี ฐานะจาโร เป็นพระกรรมวาจาจารย์ และพระอาจารย์เชื่อม ปัญญาสาโร เป็นพระอนุสาวนาจารย์  ณ พระอุโบสถวัดพระพุทธบาทเขาทราย อำเภอทับคล้อ จังหวัดพิจิตร ท่านได้มาอยู่ที่วัด ศรีสุทธาวาส(วัดหนองจอก) จนถึงปัจจุบัน ประพฤติปฏิบัติตนชอบ ชอบสันโดษชอบวิปัสสนากรรมฐานอยู่เนืองนิตย์ ตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันอย่างสม่ำเสมอ

เป็นศิษย์พระเกจิเถราจารย์ชื่อดัง

นอกจากหลวงปู่นวลสืบสายวิชาหลวงพ่อเงินแห่งวัดบางคลานแล้วท่านยังได้ไปกราบขอพึ่งบารมีฝากตัวเป็นศิษย์พระเกจิเถราจารย์ชื่อดังในอดีตหลายรูป เช่น หลวงพ่อเขียน เทพเจ้าวาจาสิทธิ์แห่งวัดสำนักขุนเณร หลวงพ่อเขียนท่านได้ให้ปริศนาธรรมกลับมาปฏิบัติ หลวงปู่ได้แก้ปริศนาธรรมและปฏิบัติธรรมรวมถึงหมั่นภาวนาฝึกจิตแตกฉาน และได้ไปมาหาสู่หลวงปู่อยู่บ่อยครั้ง เพราะจากวัดหนองจอกไปวัดสำนักขุนเณรระยะทางไม่ไกลมาก  หลวงปู่นวลยังไปกราบพึ่งบารมีฝากตัวเป็นศิษย์ของหลวงพ่อทบ วัดพระพุทธบาทชนแดน จังหวัดเพชรบูรณ์ โดยได้เจริญรอยตามถือวัตรปฏิบัติตามแนวทางของหลวงพ่อทบจนมีพลังจิตที่แก่กล้า  ท่านยังเป็นหลานแท้ๆ ของหลวงพ่อพระครูคำภีร์ วัดหนองตะโก ต.จันเสน อ.ตาคลี นครสวรรค์  ซึ่งเป็นเกิเถราจารย์ที่ มีชื่อเสียงของย่านจันเสนในอดีต ที่เชี่ยวชาญในเวทย์พุทธาคมการตัดเหล็กไหล  พุทธคุณเด่นทางด้านเมตตามหานิยมคงกระพันชาตรี  ที่ท่านได้รับถ่ายทอดมาจากหลวงน้าแท้ๆ ของท่านมาไม่น้อย ท่านเป็นศิษย์ของหลวงปู่ศรีนวล จันทโชโต วัดศรีนวลสิทธาราม เกจิอาจารย์สายหลวงพ่อเดิมวัดหนองโพ และยังเป็นสหธรรมิกกับหลวงพ่อพัน วัดหนองจิก หลวงพ่อหวั่น วัดคลองคูณ เกจิอาจารย์ชื่อดังของจังหวัดพิจิตรในอดีต

                     หลวงปู่นวลท่านมีความเคารพในธรรมะและปฏิปทาของหลวงปู่ดู่ พรหมปัญโญ แห่งวัดสะแก จังหวัดอยุธยา อย่างยิ่ง โดยที่หลายท่านเชื่อว่าเป็นพระโพธิสัตว์ที่บำเพ็ญบารมีธรรมอันยิ่งใหญ่ เนื่องจากหลังจากที่ท่านหมั่นภาวนาสวดมนต์ถือวัตรปฏิบัติอย่างเคร่งครัด  จะเห็นได้จากการที่ท่านถือปฏิบัติในการสวดภาวนาคาถาพระมหาจักรพรรดิ จนท่านได้สัมผัสพลังทางจิตผ่านการปฏิบัติภาวนาสื่อกระแสจิตต่อหลวงปู่ดู่ แม้จะไม่เคยได้พบได้ฝากตัวเป็นศิษย์เลยก็ตาม ปัจจุบันบางครั้งศิษย์จะได้ยินหลวงปู่สวดคาถาสมเด็จพระมหาจักรพรรดิ และกล่าวถึงหลวงปู่ดู่อยู่บ่อยครั้ง และบริเวณโต๊ะหมู่บูชาของท่านจะมีรูปหลวงปู่ดู่อยู่เสมอเหมือนครูบาอาจารย์ที่ท่านเคารพนับถือมาก


พลังจิตที่แก่กล้าจากวิปัสสนากรรมฐาน…

                    ศิษย์ผู้ใกล้ชิดเล่าว่าเคยมีผู้ที่สามารถสัมผัสพลังจิตได้เคยเล่าให้ฟังว่าหลวงปู่นวลนั้น มีพลังจิตที่สูงและแก่กล้ามาก เพราะเกิดจากการถือวัตรปฏิบัติตามพระธรรมวินัยและถือวิปัสสนากรรมฐาน เพียงแค่อธิษฐานให้วัตถุมงคลสิ่งใดสิ่งนั้นก็จะมีพลังอำนาจโดยไม่ต้องปลุกเสกด้วยคาถาอาคมก็ได้ เพราะฉะนั้นจึงเชื่อกันว่าถ้าหากหลวงปู่นวลได้เจิมหรือได้ลงคาถาให้กับผู้ใด หรือวัตถุใดๆ ก็จะเป็นการเสริมพลังที่มีความเข้มขลังศักดิ์สิทธิ์แก่วัตถุหรือบุคคลนั้นเป็นพลังเสริมที่สูงยิ่ง โดยเฉพาะพลังทางด้านเมตตามหานิยมชั้นสูง ถึงไม่แปลกใจเลยว่าท่ามกลางสถานการณ์โควิคทำไมจึงมีกลุ่มศิษย์ยานุศิษย์มาพึ่งบารมีกราบขอพรหลวงปู่เจิมเพื่อเสริมสิริมงคลแก่ชีวิตในช่วงนี้เป็นจำนวนมาก

                สำหรับสาธุชนที่มีความเคารพศรัทธาในหลวงปู่สามารถมากราบขอพรหลวงปู่ได้ทุกวัน ที่วัดศรีสุทธาวาส หรือวัดหนองจอก ห่างจากถนนทางหลวงหมายเลข 11 สี่แยกเขาทราย ประมาณ 6 กม.  หลวงปู่มีความเมตตาสูงสามารถเข้าพบได้ง่ายไม่เลือกชนชั้นวรรณะ