หลวงพ่อรักษ์ อนาลโย

 

พระภาวนาธรรมาภิรักษ์

 

หลวงพ่อรักษ์ อนาลโย

พระภาวนาธรรมาภิรักษ์ หรือ หลวงพ่อรักษ์ อนาลโย พระเถระผู้สร้างพุทธมณฑล วัดสุทธาวาสวิปัสสนา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา เป็นพระเกจิชื่อดังศึกษาสรรพวิชาจากพระเกจิดังทั่วสารทิศในประเทศไทย

ชาติภูมิ…

ปัจจุบัน สิริอายุ 47 ปี พรรษา 20 ดำรงตำแหน่งเจ้าอาวาสวัดสุทธาวาสวิปัสสนา อ.ลาดบัวหลวง จ.พระนครศรีอยุธยา และเจ้าคณะตำบลลาดบัวหลวง

เกิดในสกุล จูนิยม เมื่อวันอาทิตย์ที่ 17 ธ.ค.2515 ที่บ้านหมู่ 4 ต.สองคลอง อ.บางปะกง จ.ฉะเชิงเทรา บิดา-มารดา ชื่อ นายสำราญและนางนวล จูนิยม

ช่วงวัยเด็กได้รับการเลี้ยงดูอบรมสั่งสอนจากบิดามารดา และญาติมิตร มีสุขภาพแข็งแรง และชอบเข้าวัดทำบุญโดยจะไปกับยายทุกวันพระ รวมทั้งยังมีอุปนิสัยชอบพูดคุยกับพระเณร ชอบศึกษาเขียนอักขระขอมและเลขยันต์ต่างๆ โดยได้รับการศึกษาจากโรงเรียนหลวงพ่อปาน คลองด่านอนุสรณ์ อ.บางบ่อ จ.สมุทรปราการ สำเร็จการศึกษามัธยมปีที่ 3

บรรพชาเป็นสามเณร…

อายุ 19 ปี บรรพชา ที่วัดแจ่มราษฎร์ ศรัทธาธรรม จ.สมุทรปราการ มีหลวงพ่อสะอาด (ศิษย์สายหลวงพ่อปาน วัดบางเหี้ย) เป็นพระอุปัชฌาย์

ปฏิบัติรับใช้หลวงพ่อสะอาด และศึกษาธรรมต่างๆ ต่อมาลาสิกขาช่วยครอบครัวประกอบอาชีพ

อุปสมบท…

วันที่ 20 มี.ค.2542 เข้าพิธีอุปสมบท ที่วัดหลักชัย อ.ลาดบัวหลวง จ.พระนคร ศรีอยุธยา โดยมีพระครูสิริธรรมทัต (หลวงพ่อสุมิตร) เจ้าอาวาสวัดหลักชัย เป็นพระอุปัชฌาย์, พระครูโฆษิตวิหารคุณ วัดตรีพาราสีมาเขต เป็นพระกรรมวาจาจารย์ และพระครูเกษมปทุมรักษ์ วัดลาดปทุมคงคาราม เป็นพระอนุสาวนาจารย์ ได้รับฉายาว่า อนาลโย หมายถึง ผู้ไม่มีอาลัย

ศึกษาหลักธรรมคำสั่งสอน…

อยู่จำที่วัดหลักชัย อุปัฏฐากรับใช้พระอุปัชฌาย์ จนกระทั่งท่านมรณภาพ ซึ่งระหว่างนั้นได้ศึกษาพระปริยัติธรรม ปฏิบัติสมถะและวิปัสสนากัมมัฏฐาน สามารถสอบได้นักธรรมชั้นตรี-โท-เอก ตามลำดับ ที่สำนักเรียนคณะจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

ลำดับการปกครอง…

ลำดับงานปกครองคณะสงฆ์ พ.ศ.2545 เป็นพระกรรมวาจาจารย์ พ.ศ.2547 เป็นเจ้าอาวาสวัดสุทธาวาสวิปัสสนา

พระนักพัฒนาจัดสร้างพุทธมณฑลจังหวัดพระนครศรีอยุธยา…

ผลงาน ในปี พ.ศ.2549 พัฒนาวัดให้เป็นสำนักปฏิบัติธรรม สอนกัมมัฏฐาน ได้รับแต่งตั้งจากมหาเถรสมาคม ให้เป็นสำนักปฏิบัติธรรมประจำจังหวัดพระนครศรีอยุธยา แห่งที่ 13 พ.ศ.2552 ได้รับพิจารณาแต่งตั้งให้เป็นประธานจัดสร้างพุทธมณฑลจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

ปัจจุบัน หลวงพ่อรักษ์ มีลูกศิษย์จำนวนมากให้ความเคารพเลื่อมใส จากวัตรปฏิบัติและความตั้งใจ คือ เป็นประธานจัดสร้างพุทธมณฑลประจำจังหวัดพระนครศรีอยุธยา และเป็นครูบาอาจารย์สอนกัมมัฏฐาน สำนักปฏิบัติธรรมประจำจังหวัดพระนครศรีอยุธยาแห่งที่ 13

กล่าวได้ว่าเป็นทั้งพระนักปฏิบัติและพระนักพัฒนางานที่ตั้งใจทำมาโดยตลอด คือ งานด้านการเผยแผ่หลักธรรมคำสั่งสอนในรูปแบบของการปฏิบัติสมถกัมมัฏฐาน จนถึงปัจจุบัน ซึ่งการปฏิบัติธรรมจะจัดขึ้นทุกวันศุกร์-เสาร์-อาทิตย์ สุดท้ายของสิ้นเดือน ตลอดทั้งปี โดยมีหลวงพ่อรักษ์ เป็นอาจารย์สอน