หลวงปู่เวิน คุเณสโก

พระครูโสภณวินัยวัฒน์ หลวงปู่เวิน คุเณสโก

รองเจ้าคณะจังหวัดกาฬสินธุ์(ธรรมยุต)เจ้าอาวาสวัดบูรพาโคกเครือ อำเภอยางตลาดจังหวัดกาฬสินธุ์

พระครูโสภณวินัยวัฒน์ หรือ”หลวงปู่เวิน คุเณสโก” อายุ 78 ปี 58 พรรษา เจ้าอาวาสวัดบูรพาโคกเครือ ต.อุ่มเม่า อ.ยางตลาด จ.กาฬสินธุ์ พระเกจิคณาจารย์ดังสายกรรมฐานเมืองกาฬสินธุ์ท่านมีนามเดิมว่า “เวิน ภูผาสุข” เกิดเมื่อวันพุธ ที่ ๑๕ สิงหาคม พ.ศ.๒๔๘๘ (ขึ้น ๑๕ ค่ำ เดือน ๙ ปีระกา) ณ บ้านโคกเครือ เลขที่ ๑๔ หมู่ที่ ๓ ต.อุ่มเม่า อ.ยางตลาด จ.กาฬสินธุ์ โยมบิดาชื่อ “ใคร” โยมมารดาชื่อ “อ้วน” มีบุตร-ธิดาท่านเป็นบุตรคนสุดท้องในจำนวนพี่น้อง ๗ คน เป็นชาย ๕ คน หญิง ๒ คน
 
ในปีพ.ศ.๒๕๐๘ เข้าอุปสมบทเมื่อ วันที่ ๒๒ พฤษภาคม ณ วัดกลางสีมาราม ต.อุ่มเม่า (ปัจจุบันเป็นต.นาดี) อ.ยางตลาด จ.กาฬสินธุ์ โดยมี พระครูศีลสารโสภิต (สี โสภิโต) เป็นพระอุปัชฌาย์ พระครูสังฆรักษ์ (เฉื่อย ญาณวโร) เป็นพระกรรมวาจาจารย์ และพระครูปลัดสวัสดิ์ โชติปัญโญ เป็นพระอนุสาวนาจารย์

ศิษย์สายกรรมฐานหลวงปู่มั่น ภูริทัตโต

หลวงปู่เวินท่านได้รับการถ่ายทอดวิชาด้านกรรมฐานและวิชาอาคมจากพระเกจิคณาจารย์ดังหลายท่าน โดยมีหลวงปู่มั่น ภูริทัตโต เป็นพ่อแม่ครูอาจารย์ใหญ่สายกรรมฐานโดยเป็นศิษย์หลวงพ่อวิริยังค์/หลวงปู่ฝั้น/หลวงพ่อสมชาย/หลวงปู่หา

การศึกษาทางพระปริยัติธรรม

การศึกษาเบื้องต้น จบชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔ จากโรงเรียนโคกศรีวิทยายน ต.อุ่มเม่า อ.ยางตลาด จ.กาฬสินธุ์ เมื่อปีพ.ศ.๒๕๐๐

พ.ศ. ๒๕๐๘ สอบไล่ได้นักธรรม ชั้นตรี พ.ศ. ๒๕๑๐ สอบไล่ได้นักธรรม ชั้นโท พ.ศ. ๒๕๑๓ สอบไล่ได้นักธรรม ชั้นเอก
งานการปกครอง พ.ศ.๒๕๑๐ เป็นเจ้าอาวาสบูรพาโคกเครือ พ.ศ.๒๕๑๘ เป็นเจ้าคณะตำบลอุ่มเม่า (ธ) พ.ศ.๒๕๒๗ เป็นรองเจ้าคณะอำเภอยางตลาด (ธ) พ.ศ.๒๕๕๕ เป็นเจ้าคณะอำเภอยางตลาด (ธ)
สมณศักดิ์ พ.ศ. ๒๕๒๒ เป็นพระครูสัญญาบัตร เจ้าคณะตำบล ชั้นตรี ที่ “พระครูโสภณวินัยวัฒน์” พ.ศ. ๒๕๒๗ เป็นพระครูสัญญาบัตร เจ้าคณะตำบล ชั้นโท ในราชทินนามเดิม
พ.ศ. ๒๕๓๓ เป็นพระครูสัญญาบัตร รองเจ้าคณะอำเภอ ชั้นเอก ในราชทินนามเดิม
๒๘ กรกฎาคม พ.ศ.๒๕๖๒ เป็น พระครูสัญญาบัตร เจ้าคณะอำเภอ ชั้นเอกที่ “พระครูโสภณวินัยวัฒน์
งานการศึกษา พ.ศ.๒๕๑๒ เป็นครูพระปริยัติธรรมสำนักเรียนวัดบูรพาโคกเครือ พ.ศ.๒๕๑๙ จบหลักสูตรการศึกษาพิเศษจากโรงเรียนพระสังฆาธิการชั้นสูงวัดบวรนิเวศวิหาร กทม. พ.ศ.๒๕๒๓ เป็นครูสอนโรงเรียนพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์วัดบูรพาโคกเครือ(ต่อมาได้เปลื่ยนชื่อเป็นศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์) พ.ศ.๒๕๒๔ เป็นกรรมการตรวจธรรมสนามหลวง พ.ศ.๒๕๓๐ เป็นผู้อำนวยการศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์ พ.ศ.๒๕๓๖ เป็นผู้อำนวยการศูนย์อบรมเด็กก่อนเกณฑ์ในวัดบูรพาโคกเครือ
งานการเผยแผ่ พ.ศ.๒๕๑๖ เป็นพระธรรมทูต ประจำจังหวัดกาฬสินธุ์ พ.ศ.๒๕๒๘ ศึกษาดูงานด้านวัฒนธรรมในต่างเทศ คือ ประเทศอินเดียและเนปาล พ.ศ.๒๕๓๘ เป็นพระธรรมทูตพิเศษ ไปเผยแผ่ธรรมะและศึกษาดูงานด้านรักษาสภาพแวดล้อมที่ประเทศสหรัฐ อเมริกา
รางวัลที่ได้รับ ผู้ทำคุณประโยชน์ต่อพระพุทธศาสนา (เสมาธรรมจักร) จากกรมการศาสนา,พุทธคุณูปการ จากสภาผู้แทนราษฎร