แสดงทั้งหมด 2 ผลลัพท์

เหรียญกฐิน66 มงคลจักรวาล ณ วัดพระธาตุหมื่นหิน เป็นวาระปฐมฤกษ์งานพิธี มงคลจักรวาลมหาพิธีใหญ่ที่สุดในเมืองไทย ณ เวลานี้