พระกริ่งมหามงคล ❝ พิธีพุทธาภิเษกพระกริ่งมหามงคล ❞ ณ พระอุโบสถ วัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามรามกรุงเทพมหานคร

รายละเอียด

วันพฤหัสบดี ที่ ๒๓ พฤษภาคม ๒๕๖๗ เวลา ๑๖.๐๐ น.เจ้าพระคุณ สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก เสด็จมาเป็นประธาน พิธีเททองหล่อพระพุทธโลกนารถศาสดา(จำลอง) พระกริ่ง รุ่น มหามงคล และพิธีนวัคคหายุสมธัมม์มงคลเฉลิมพระเกียรติฯ เนื่องในพิธีทำบุญอายุวัฒนมงคล ๘๗ ปี สมเด็จพระมหาธีราจารย์ (ปสฤทธ สุทธิพันธุ์ เขมงฺกรมหาเถร)เจ้าอาวาสวัดพระเชตุพน โดยมี นายสุทิน คลังแสง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม ศิษยานุศิษย์ สาธุชน ร่วมพิธี ณ วัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม ราชวรมหาวิหาร เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร
พระกริ่งมหามงคล ❝ พิธีพุทธาภิเษกพระกริ่งมหามงคล ❞ ณ พระอุโบสถ วัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามรามกรุงเทพมหานคร
พระกริ่งมหามงคล ❝ พิธีพุทธาภิเษกพระกริ่งมหามงคล ❞ ณ พระอุโบสถ วัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามรามกรุงเทพมหานคร
พระกริ่งมหามงคล ❝ พิธีพุทธาภิเษกพระกริ่งมหามงคล ❞ ณ พระอุโบสถ วัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามรามกรุงเทพมหานคร
❝ ภ า พ ม ห า ม ง ค ล วิ เ ศ ษ ❞
เจ้าพระคุณสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปรินายก วัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม เมตตาประทานถ่ายภาพร่วมกับ
๑. สมเด็จพระมหาธีราจารย์ วัดพระเชตุพนฯ
๒. พระพรหมเสนาบดี วัดปทุมคงคา
๓. พระธรรมโพธิวงศ์ วัดไทยพุทธคยา
๔. พระธรรมวชิรานุวัตร วัดไร่ขิง
๕. พระเทพวชิรโมลี วัดพระเชตุพนฯ
๖. พระเทพวชิรโสภณ วัดพระเชตุพนฯ
๗. พระราชจริยาภรณ์ วัดพระเชตุพนฯ
๘. พระราชวัชรธรรมโสภณ (หลวงปู่มหาศิลา สิริจนฺโท)
๙. พระภาวนาวิสุทธิโสภณ หลวงพ่อพระมหาสุรศักดิ์ วัดประดู่ สมุทรสงคราม
๑๐. พระมงคลวโรปการ หลวงพ่อชำนาญ วัดชินวราราม ปทุมธานี
๑๑. พระวชิรญาณวิศิษฏ์ พระอาจารย์สุริยันต์ วัดป่าวังน้ำเย็น มหาสารคาม
๑๒. พระญาณวชิรวงศ์ วัดพระเชตุพนฯ
๑๓. พระมงคลวชิรากร วัดพระเชตุพนฯ
๑๔. พระสุธีวชิรปฏิภาณ วัดพระเชตุพนฯ
๑๕. พระครูไพบูลย์รัตนาภรณ์ หลวงพ่อสมบูรณ์ วัดหงส์รัตนาราม กรุงเทพฯ
๑๖. พระครูวิมลญาณอุดม พระอาจารย์ติ๋ว วัดมณีชลขันธ์ ลพบุรี
๑๗. พระครูสุนทรธรรมาภิรักษ์ หลวงปู่นงค์ วัดบางน้ำชน กรุงเทพฯ
๑๘. พระครูไพศาลพัฒนโกวิท พระครูบาเทือง วัดเด่นสะหลีศรีเมืองแกนเชียงใหม่
๑๙. พระครูปลัดสุขวัฒน์ พระอาจารย์ต้อม วัดท่าสะแบง ร้อยเอ็ด
๒๐. พระปลัดตะวัน พระอาจารย์แจ้ วัดน้อมประชาสรรค์ พระนครศรีอยุธยา
ณ พระอุโบสถ วัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามราชวรมหาวิหาร เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๒๓ พฤษภาคม ๒๕๖๗

พระกริ่งมหามงคล ❝ พิธีพุทธาภิเษกพระกริ่งมหามงคล ❞ ณ พระอุโบสถ วัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามรามกรุงเทพมหานคร
พระกริ่งมหามงคล ❝ พิธีพุทธาภิเษกพระกริ่งมหามงคล ❞ ณ พระอุโบสถ วัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามรามกรุงเทพมหานคร
พระกริ่งมหามงคล ❝ พิธีพุทธาภิเษกพระกริ่งมหามงคล ❞ ณ พระอุโบสถ วัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามรามกรุงเทพมหานคร
พระกริ่งมหามงคล ❝ พิธีพุทธาภิเษกพระกริ่งมหามงคล ❞ ณ พระอุโบสถ วัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามรามกรุงเทพมหานคร

รายละเอียดวัตถุมงคล