พระครูวิสิฐธรรมโสภณ หลวงพ่อสง่า ติกฺขวีโร เจ้าอาวาสวัดเขาไม้แดง อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี

พระครูวิสิฐธรรมโสภณ 

 

หลวงพ่อสง่า ติกฺขวีโร

เจ้าอาวาสวัดเขาไม้แดง อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี

ประวัติของ พระครูวิสิฐธรรมโสภณ หรือ”หลวงพ่อสง่า ติกขวีโร” เจ้าอาวาสวัดเขาไม้แดง หลวงพ่อสง่าท่านเป็นชาวชลบุรีโดยกำเนิด เกิดเมื่อปี พ.ศ.2507 (ปัจจุบันอายุ 60 ปี ในปี 2567) จบการศึกษาชั้นประถมปีที่6 ที่โรงเรียนบ้านห้วยกุ่ม(ประสานราษฎร์วิทยา) ต.บางพระ อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี ในปีพ.ศ.2519 หลังอุปสมบท ปีพ.ศ.2529 สอบได้นักธรรมเอก สำนักเรียนคณะจังหวัดชลบุรี วัดเขาไม้แดง ปีพ.ศ.2547 สำเร็จหลักสูตรโรงเรียนพระสังฆาธิการ ส่วนภูมิภาค วัดสามพระยา กรุงเทพฯ และสำเร็จหลักสูตรพระนักเทศน์ประจำจังหวัดชลบุรี ในปีพ.ศ.2552

สำเร็จหลักสูตร ประกาศนียบัตรการบริหารกิจการคณะสงฆ์ (ป.บส.) มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ปีพ.ศ.2556สำเร็จการศึกษาพุทธศาสตรบัณฑิต สาขาการจัดการเชิงพุทธ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ปีพ.ศ.2557 สำเร็จการศึกษาพุทธศาสตรมหาบัณฑิต สาขาการจัดการเชิงพุทธ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ปีพ.ศ.2561 สำเร็จการศึกษาการศึกษาพุทธศาสตร์ดุษฎีบัณฑิต มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

ศิษย์สายพุทธาคมหลวงพ่อยงยุทธผู้สืบทอดวิชาเบิกพระแม่ธรณี…

ในส่วนของการเรียนวิชาความรู้ด้านพุทธาคมนั้น หลวงพ่อสง่า เป็นพระที่ดูแลใกล้ชิด หลวงพ่อยงยุทธ ธัมมโกสโล อดีตเจ้าอาวาสและเกจิชื่อดัง คอยดูแลกิจกรรมภายในและปรนบัติ หลวงพ่อยงยุทธ มาโดยตลอด  ซึ่งเชื่อได้ว่า หลวงพ่อสง่า จึงได้เรียนรู้วิชาอาคม จาก หลวงพ่อยงยุทธ มาไม่น้อย หนึ่งในวิชาสำคัญ ที่ผู้คนรู้จักกันอย่างกว้างขวาง นั่นคือ วิชา “เบิกพระแม่ธรณี (ขายที่) กับเจิมมือ นะพระแม่โพสพ มีกินไม่รู้สิ้น”

มีเรื่องเล่าว่า ก่อนที่หลวงพ่อสง่า จะขึ้นมาเป็นเจ้าอาวาสของวัดเขาไม้แดง ที่นี่เคยอยู่ภายใต้การดูแลของ “พระครูธรรมกิจโกวิท” หรือ “หลวงพ่อยงยุทธ ธัมมโกสโล” ผู้มีความสามารถด้านวิชาอาคม ทั้งยังเป็นหนึ่งในสุดยอดพระเกจิที่มีชื่อเสียงโด่งดังไปทั่วประเทศ ในขณะนั้น

ซึ่งหลวงพ่อสง่าในตอนนั้นคอยช่วยเหลืองานและดูแลหลวงพ่อยงยุทธตลอดเวลา จนหลวงพ่อยงยุทธเคยกล่าวว่า “พระรูปนี้แหละ ที่จะเป็นเจ้าอาวาสรูปต่อไป”โดย ตามประวัติของ หลวงพ่อยงยุทธ นั้น ท่านไม่ใช่ผู้มีถิ่นกำเนิดในเมืองชลบุรี แต่เป็นพระสงฆ์จารึกธุดงค์มาจากพระนครศรีอยุธยา และมาพบสถานที่ที่ปัจจุบันเป็นวัดเขาไม้แดง และท่านนั้นได้เรียนวิชาสำคัญ มาจาก หลวงพ่อจง วัดหน้าต่างนอก ซึ่งเป็นหนึ่งในเกจิอาจารย์สำคัญในยุคสงครามอินโดจีน เป็นหนึ่งใน 4 เกจิที่สร้างวัตถุมงคล ให้ทหารหาญนำไปใช้ติดตัว แคล้วคลาดปลอดภันกับบ้านมาได้

สำหรับวิชาสายหลวงพ่อจงนั้น เป็นเคล็ดวิชาโบราณที่มีความเชื่อกันว่า ลงไว้แล้วจะไม่อดอยาก ไม่ยากไม่จน และยังป้องกัน คุณผี คุณคน คุณไสย รวมทั้งเสนียดจัญไรต่างๆนานา โดยเฉพาะวิชา เจิมมือนะพระแม่โพสพ ทำให้ผู้คนหลั่งไหลเข้าวัดเขาไม้แดงอย่างไม่ขาดสาย

งานด้านการปกครอง…

สำหรับหลวงพ่อสง่า ท่านได้ขึ้นเป็นเจ้าอาวาสในปี 2556 ร่วมกับตำแหน่งพระกรรมวาจารย์ และเจ้าคณะตำบลบางพระ เขต 2 ด้านงานการศาสนศึกษา, ครูสอนพระปริยัติธรรม และกรรมการคุมสอบธรรมสนามหลวง พร้อมด้วยผลงานที่เกี่ยวกับการศึกษาของเยาวชนอีกหลายอย่าง

วัดเขาไม้แดงภายใต้การดูแลของหลวงพ่อสง่า ได้มีความเจริญรุ่งเรือง โดยท่านและคณะสงฆ์มักมีกิจกรรมต่าง ๆ ร่วมกับชุมชนอยู่เสมอ อีกทั้งชื่อเสียงของหลวงพ่อสง่า ก็โด่งดังไม่แพ้หลวงพ่อยงยุทธในอดีต นั่นก็เพราะว่าท่านได้เป็นผู้สืบทอดวิชาเบิกพระแม่ธรณี หรือที่นิยมเรียกกันว่า “วิชาการเจิมมือนะพระแม่โพสพ” นั่นเอง