พระอาจารย์สุริยันต์ โฆสปญฺโญ

พระอาจารย์สุริยันต์ โฆสปญฺโญ

 

พระวชิรญาณวิศิษฏ์ วิ.

วัตถุมงคล

พระวชิรญาณวิศิษฏ์ วิ. (พระอาจารย์สุริยันต์ โฆสปญฺโญ) วัดพุทธวนาราม (ป่าวังน้ำเย็น) จ.มหาสารคาม พระเกจิอาจารย์ชื่อดังภาคอีสาน ศิษย์เอกหลวงปู่คำพันธ์ โฆสปัญโญ วัดพระธาตุมหาชัย จ.นครพนม

ชาติภูมิ

พระอาจารย์สุริยันต์ โฆสปัญโญ เกิดเมื่อปี พ.ศ.2522 ที่บ้านเหล่าโคกพระ อ.กันทรวิชัย จ.มหาสารคาม เมื่ออายุ 15 ปี ได้บรรพชาเป็นสามเณร เข้าพิธีอุปสมบทที่อุโบสถ วัดสามัคคีธรรม อ.กุฉินารายณ์ จ.กาฬสินธุ์ หลังอุปสมบท จำพรรษาปฏิบัติศาสนกิจอยู่ที่วัดบูรพา เทพนิมิต อ.กุฉินารายณ์ จ.กาฬสินธุ์ และออกเดินธุดงค์ไปจำพรรษาอยู่ตามป่าเขาหลายแห่งในภาคอีสาน

ศิษย์สายตรงหลวงปู่คำพันธ์…

ต่อมาไปฝากตัวเป็นศิษย์ศึกษาวิทยาคมจาก หลวงปู่คำพันธ์ โฆสปัญโญ พระเกจิอาจารย์ชื่อดังของจังหวัดนครพนม และภาคอีสาน โดยหลวงปู่คำพันธ์ถ่ายทอดวิชา ให้จนหมดสิ้น ไม่ว่าจะเป็นหัวใจคาถา 108 วิธีการตั้งธาตุหนุนธาตุเสริมธาตุ พระคาถาปฐวีธาตุ และเคล็ดปฏิบัติกัมมัฏฐาน เป็นต้น

นอกจากนี้ ยังเดินทางไปศึกษาเพิ่มเติมกับพระเกจิอาจารย์ชื่อดังอีกหลายท่าน อาทิ หลวงปู่พรหม วัดเขื่อนอุบลรัตน์ จ.ขอนแก่น และศึกษาวิชาตะกรุดกับ หลวงปู่สิงห์ คัมภีโร วัดศรีสุข จ.มหาสารคาม เป็นต้น

หลังกลับมาจำพรรษาอยู่ วัดบูรพาเทพนิมิต จ.กาฬสินธุ์ จนถึงปี พ.ศ.2549 ญาติโยมที่เลื่อมใสศรัทธาร่วมบริจาคที่ดินบริเวณ บ้านวังน้ำเย็น ต.เกิ้ง อ.เมือง จ.มหาสารคาม พื้นที่กว่า 11 ไร่ สำหรับสร้างวัด จากนั้นจึงร่วมแรงร่วมใจ พัฒนาที่รกร้างว่างเปล่าผืนนี้จนกลายสภาพเป็นวัดป่าวังน้ำเย็นในปัจจุบัน

ในปี พ.ศ.2564 ช่วงนั้นวัดกำลังอยู่ระหว่างการก่อสร้างอุโบสถไม้หลังใหญ่สร้างจากไม้ซุง และวิหารคดรอบอุโบสถ แต่การก่อสร้างยังไม่เสร็จสมบูรณ์

 งานด้านการปกครอง

ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดมหาชัย พระอารามหลวง

 สมณศักดิ์

5 ธันวาคม พ.ศ.2559 เป็น พระครูสัญญาบัตร ผู้ช่วยเจ้าอาวาสพระอารามหลวง ชั้นเอก ฝ่ายวิปัสสนาธุระ ที่ พระครูภาวนาชยานุสิฐ

ปัจจุบัน พระอาจารย์สุริยันต์ โฆสปัญโญ วัดป่าวังน้ำเย็น รักษาการเป็น ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดมหาชัย พระอารามหลวง และประธานสงฆ์วัดพุทธวนาราม (วัดป่าวังน้ำเย็น) สิริอายุได้ 45 ปี พรรษา 25 (พ.ศ.2566)

วัตถุมงคลทั้งหมด