เหรียญ เลื่อนสมณศักดิ์ หลวงปู่มหาศิลา สิริจันโท

เหรียญ เลื่อนสมณศักดิ์ หลวงปู่มหาศิลา สิริจันโท

เหรียญเลื่อนสมณศักดิ์มี 2 บล๊อก

บล๊อกที่ 1 หรือ บล๊อกทองคำ

บล๊อกที่ 2 หรือ บล๊อกทั่วไป

เหรียญเลื่อนสมณศักดิ์ หลวงปู่มหาศิลา สิริจันโท

เหรียญเลื่อนสมณศักดิ์หลวงปู่มหาศิลา สิริจันโท

 

เลื่อนสมณศักดิ์คาถาพลิกแผ่นดิน

“ มะอะอุ นะโมวิมุตตานัง นะโมวิมุตติยา ราหุสุริยังจังทัง ปะมุทจะสุ ”

ขอนอบน้อมท่านผู้หลุดพ้นแล้ว (จากกิเลส) ทั้งหลาย ขอนอบน้อมวิมุตติธรรม (ธรรมอันหลุดพ้นคือพระนิพพาน) พระราหูคือโมหะคือความมืดครอบคลุมหุ้มโลก หุ้มจักรวาล

ราหุสุริยังจังทัง ปะมุทจะสุ บทนี้ใช้ภาวนาให้พระราหูคลาย ปลดปล่อย ให้ชีวิตสว่างไสว ดั่งพระอาทิตย์ และพระจันทร์เมื่อวันเพ็ญ

” รุ่นเลื่อนสมณศักดิ์ “รุ่นนี้มีเกจินั่งปรก 108 รูป เป็นพิธีที่พระเกจิทั่วประเทศไทยมารวมตัวอยู่ในงานพิธีนี้มากที่สุดในปรากฏการณ์ เชื่อว่าผู้ที่มาร่วมงานจะได้ มากราบไหว้พระผู้ทรงบุญญาบารมีอภิญญาณ ความหมายของเหรียญรุ่นนี้เจริญรุ่งเรื่อง มั่นคงหน้าที่การงาน เลื่อนยศเลื่อนตำแหน่ง

จัดสร้างโดย วัดพระธาตุหมื่นหิน และธรรมอุทยานสถาน

เหรียญเลื่อนสมณศักดิ์ หลวงปู่มหาศิลา สิริจันโท
เหรียญเลื่อนสมณศักดิ์ หลวงปู่ศิลาสิริจันโท

วัตถุมงคล