เสาร์ 5 งากระเด็น หลวงพ่อสุริยัน
เสาร์ 5 งากระเด็น หลวงพ่อสุริยัน
วัตถุมงคลรุ่นเสาร์ ๕ (งากระเด็น) หลวงพ่อสุริยันต์ วัดป่าวังน้ำนเย็น จ.มหาสารคาม ผู้สร้าง ร้านนะโมแกะสลัก รุ่นแรก รุ่นเดียว (น่าเก็บสะสม) เปิดจองพร้อมกัน วันที่ 1มิ.ย 67
ปลุกเสก 30 มิถุนายน 2567 ณ วัดป่าวังน้ำเย็น จังหวัดมหาสารคาม
***งาช้างมีใบรับรองครอบครองถูกต้องตามกฎหมายทุกชิ้นงานมีโค้ดกำกับ*** (ยอดเต็มทุกรายการ)
เสาร์ 5 งากระเด็น หลวงพ่อสุริยัน

ตัวอย่างวัตถุมงคล

พุทธาภิเษก 30 มิถุนายน 2567 ณ วัดป่าวังน้ำเย็น จังหวัดมหาสารคาม