เหรียญเจ้าสัวสุขเกษม เนื้อชนวนโบราณ (่แยกชุดกรรมการ)

300฿

พระเหรียญเจ้าสัวสุขเกษม เนื้อชนวนโบราณ (่แยกชุดกรรมการ) จำนวนการสร้าง 159 เหรียญ เลขโค๊ด 92