เหรียญเจ้าสัวสุขเกษม เนื้อสัตตะโลหะ (่แยกชุดกรรมการ)

400฿

พระเหรียญเจ้าสัวสุขเกษม เนื้อสัตตะโลหะ (่แยกชุดกรรมการ) จำนวนการสร้าง 159 เหรียญ เลขโค๊ด 37