เหรียญเจ้าสัวสุขเกษม เนื้อนวะกลับดำอุดผงว่านยาจินดามณี (่แยกชุดกรรมการ)

700฿

พระเหรียญเจ้าสัวสุขเกษม เนื้อนวะกลับดำอุดผงว่านยาจินดามณี (่แยกชุดกรรมการ) จำนวนการสร้าง 159 เหรียญ เลขโค๊ด 41