เหรียญเจ้าสัวสุขเกษม เนื้อฝาบาตรลงยาเขียว (่แยกชุดกรรมการ)

350฿

พระเหรียญเจ้าสัวสุขเกษมรุ่นแรก  รายการที่ 5 เนื้อฝฝาบาตรลงยาเขียว จำนวนการสร้าง 159 เหรียญ เลขโค๊ด 74