เหรียญเจ้าสัวสุขเกษม เนื้ออัลปาก้าลงยาน้ำเงิน (่แยกชุดกรรมการ)

350฿

พระเหรียญเจ้าสัวสุขเกษม เนื้ออัลปาก้าลงยาน้ำเงิน (่แยกชุดกรรมการ) จำนวนการสร้าง 159 เหรียญ เลขโค๊ด 43