เหรียญเจ้าสัวสุขเกษม เนื้ออัลปาก้าลงยาเขียว (่แยกชุดกรรมการ)

450฿

พระเหรียญเจ้าสัวสุขเกษม เนื้ออัลปาก้าลงยาเขียว (่แยกชุดกรรมการ) จำนวนการสร้าง 159 เหรียญ เลขโค๊ด 25