เหรียญเจ้าสัวสุขเกษม เนื้อฝาบาตรลงยาน้ำเงิน (่แยกชุดกรรมการ)

350฿

พระเหรียญเจ้าสัวสุขเกษม เนื้อฝาบาตรลงยาน้ำเงิน ( (่แยกชุดกรรมการ) จำนวนการสร้าง 159 เหรียญ เลขโค๊ด 28