หลวงปู่ทวดเหยียบน้ำทะเลจืด-หลวงพ่อกวย ชุตินฺธโร รุ่น มหาจักรพรรดิ (จักรนารายณ์ ฅนเหนือคน) SEAL-EOD

 รายละเอียดการจัดสร้าง

           มหาวัตถุมงคลรุ่นประวัติศาสตร์ขึ้นชื่อว่าเป็นที่สุดของสยามประเทศ สองอมตะพระมหาเถราจารย์ที่มากบุญญฤทธิ์ดำรงวัตรดุจพระโพธิสัตว์กับสองหน่วยรบที่มีแสนยานุภาพมากที่สุดแห่งแผ่นดินไทยสถาปนานามมหาวัตถุมงคลอันเป็นที่สุดของที่สุดนี้ว่า”มหาจักรพรรดิ” (จักรนารายณ์ ฅนเหนือฅน)

 • หลวงปู่ทวด เหยียบน้ำทะเลจืด อมตะพระมหาเถราจารย์ ที่ศักดิ์สิทธิ์เป็นยอดนิรันตรายที่สุดแห่งยุค
 • หลวงพ่อกวย ชุตินฺธโร อมตะพระมหาเถราจารย์ที่ขึ้นชื่อว่ามีฤทธิ์พลิกชีวิตกลับดวงชะตาอย่างอุกฤษฏ์

วัตถุมงคลที่ระลึกในการเททองหล่อหลวงพ่อกวย องค์ใหญ่ ขนาดหน้าตัก ๕๕ นิ้ว ความสูง ๒ เมตร ประดิษฐานไว้ ณ วัดชิโนรส กรุงเทพมหานคร

จัดสร้างโดย

SEAL -หน่วยรบที่ขึ้นชื่อว่าเก่งฉกาจกับภารกิจที่เป็นยอดฅนที่สุดบนแผ่นดิน

EOD -หน่วยเก็บกู้และทำลายวัตถุระเบิด ที่ปฏิบัติภารกิจที่อันตรายที่สุดของกองทัพไทย

“มหาจักรพรรดิ”มหาวัตถุมงคลระดับตำนาน ที่เข้มขลังและศักดิ์สิทธิ์ที่สุดในรอบครึ่งศตวรรษเปิดให้ร่วมบุญสั่งจองวันที่ ๒๖ มิถุนายน นี้เป็นต้นไป ตามศูนย์รับจองตัวแทนวัด และช่องทางออนไลน์วัตถุมงคลวัดชิโนรส 

วัตถุประสงค์การจัดสร้าง

          ด้วย วัดชิโนรสาราม วรวิหาร ได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นสำนักปฏิบัติธรรมประจำจังหวัด แห่งที่ ๗๓ กรุงเทพมหานคร เมื่อปี ๒๕๖๕ ขณะเดียวกันทางวัดก็ได้ดำเนินการจัดให้มีการปฏิบัติธรรมอย่างต่อเนื่องตลอดมา และทำให้เห็นว่าสถานปฏิบัติธรรมจำเป็นต้องมีงบประมาณ ในการดูแลด้านต่างๆ ให้เกิดความสับปายะ เมื่อเป็นเช่นนี้ จึงอนุสรณ์ถึงเมตตาธรรมของหลวงปู่กวย ซึ่งเคยประทานให้แก่วัดชิโนรสาราม เมื่อคราวที่ทางวัดจัดหางบประมาณในการบูรณปฏิสังชรณ์พระอาราม เมื่อปี ๒๕๑๒ และบัดนี้ ครบวาระ ๕4 ปี จึงคิดจัดสร้างวัตถุมงคลวัดชิโนรสาราม ในปี ๒๕๖๖ เพื่อขอพึ่งบารมีธรรมของหลวงปู่กวยให้เมตตาช่วยเหลือวัดชิโนรสาราม ในวาระครบรอบ ๑๘๗ แห่งการสร้างวัดชิโนรสาราม และเพื่อเป็นการลำลึกถึงการจัดสร้างวัตถุมงคลวัตถุมงคลที่มีปรากฏตามภาพ ปี ๒๕๑๒ รายละเอียด ดังนี้

หลวงปู่ทวดเหยียบน้ำทะเลจืด-หลวงพ่อกวย ชุตินฺธโร รุ่น มหาจักรพรรดิ (จักรนารายณ์ ฅนเหนือคน) SEAL-EOD

วาระการจัดสร้าง      

วาระที่ ๑ วันที่ ๑ ส.ค.

วันอาสฬบูชา วันที่ ๑ สิงหาคม ๒๕๖๖ พิธีบวงสรวง และพิธีจารอักขระยันต์ เรียกสูตร ปลุกเสกชนวนมวลสาร โดยพระเถราจารย์ ๙ รูป และฆราวาสเรืองเวทวิทยาคม ๔ ท่านตามกำลังมหาจักรพรรดิ ดังนี้

 1. หลวงพ่อเล็ก วัดท่าขนุน จ.กาญจนบุรี
 2. หลวงพ่อฉลอง วัดสุทัศนเทพวราราม กรุงเทพมหานคร
 3. หลวงพ่อจิ๋ว วัดราชสิทธาราม กรุงเทพมหานคร
 4. หลวงพ่ออึ่ง วัดเซิงหวาย กรุงเทพมหานคร
 5. หลวงพ่อปืน วัดลาดชะโด จ.อยุธยา
 6. หลวงพ่ออเนก วัดปรีดาราม จ.นครปฐม
 7. หลวงพ่ออภิญญา วัดบางพระ จ.นครปฐม
 8. หลวงพ่อบัวลอย วัดน้อย จ.สิงห์บุรี
 9. พระอาจารย์แจ้ วัดน้อมประชาสรรค์ จ.อยุธยา

โดยมี หลวงพ่อดำเนิน วัดนาคกลาง เจ้าพิธีฯ พระเถระวัดชิโนรส เจริญพระพุทธมนต์

อาจารย์ฆราวาส 4 ท่าน ร่วมลงจารอักขระยันต์ครู และลงอาคมพุทธเวทในพิธีฯ ดังนี้

 1. อาจารย์เทียม ซิวใจเอื้อ
 2. อาจารย์ประคอง เข็มทอง
 3. อาจารย์เขียว เทพทอง
 4. อาจารย์ปุ้ม ศาลาแดง

พระเดชพระคุณพระะราชปัญญารังษี เจ้าอาวาสวัดชิโนรส ประธานฝ่ายสงฆ์พลเรือตรี ทินกร กาญจนเตมีย์ ผู้บัญชาการหน่วยสงครามพิเศษทางเรือ กองเรือยุทธการ (หน่วย SEAL)ประธานคณะศิษย์วัดชินโนรส ผู้อุปถัมภ์การสร้างหลวงพ่อกวยองค์ใหญ่และผู้สนับสนุนการัดสร้างวัตถุมงคลวัดชิโนรส รุ่น มาหาจักรพรรดิ(จักรนารายณ์ ฅนเหนือฅน )ประธานฆราวาสในพิธีฯ  รายละเอียด ดังนี้

หลวงปู่ทวดเหยียบน้ำทะเลจืด-หลวงพ่อกวย ชุตินฺธโร รุ่น มหาจักรพรรดิ (จักรนารายณ์ ฅนเหนือคน) SEAL-EOD
อย่างไรก็ตาม ในวาระแรกได้มีการปรับเปลี่ยน มีรายละเอียด ดังนี้ พระเกจิคณาจารย์ผู้ทรงคุณวิเศษสำเร็จในวิชากสิณ นั่งบริกรรมภาวนาปลุกเสกชนวนมวลสารรูปเหมือน และวัตถุมงคลหลวงปู่ทวด-หลวงพ่อกวย รุ่น มหาจักรพรรดิ วัดชิโนรส ในวันอาสาฬหบูชา อังคารที่ 1 สิงหาคม 2566 เวลา 13.09 น.
1 หลวงพ่อฉลอง วัดสุทัศน กทม
2 หลวงพ่อเณร วัดศรีสุดาราม กทม
3 หลวงพ่อเอนก วัดปรีดาราม นครปฐม
4 หลวงพ่อญา วัดบางพระ นครปฐม
5 หลวงพ่ออึ่ง วัดเชิงหวาย กทม
6 หลวงพิทยา วัดห้วยจระเข้ นครปฐม
7 หลวงพ่อเล็ก วัดไผ่สามตำลึง นครปฐม
8 พระอาจารย์นพดล โชติปญฺโญ วัดพิชัยญาติ กทม
9 พระอาจารย์จิรภัทรส์ จิตฺตโสภโณวัดพิชัยญาติ กทม
10 พระอาจารย์แจ้ อิทธิโชโต วัดน้อมประชาสรรค์ อยุธยา

โดยมี พระภาวนาจารย์วัดชิโนรส 10 รูป นำโดยหลวงปู่พระมหาทองปอนด์ (พระเถระที่สวดพุทธาภิเษกงานพิธีหลวงพ่อกวย ในพระอุโบสถวัดชิโนรสปี 2512) เป็นประธานเจริญพระพุทธมนต์ ในพิธีนี้

วาระที่ ๒ วันที่ ๑๒ ส.ค.

วันเฉลิมพระชนมพรรษาพระพันปีหลวง วันที่ ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๖ พิธีเททองหล่อหลวงพ่อกวย องค์ใหญ่ โดยพระมหาเถระทรงสมณศักดิ์ และพระเถราจารย์ ๘ รูป

วาระที่ ๓ วันที่ ๑๖-๑๗ ก.ย.

วันพิธีมหาจักรพรรดิพุทธาภิเษก วันที่ ๑๖-๑๗ กันยายน ๒๕๖๖ ประกอบพิธีมหาจักรพรรดิพุทธาภิเษก ๒ วัน ๒ คืน โดยพระเถราจารย์สายพระป่า,สายหลวงปู่ทวด, สายหลวงพ่อกวย รวม ๒๗ รูป และฆราวาสเรืองเวทวิทยาคม ๙ ท่าน

ขอเชิญศิษยานุศิษย์และประชาชนทุกท่าน เข้าร่วมบุญในงานพิธีสำคัญทั้งสามวาระ ณ ปริมณฑลพิธีวัดชิโนรส กรุงเทพฯ โดยพร้อมเพรียงกัน

*******อย่างไรก็ตาม มาถึงวันนี้ (17/11/2566) ยังไม่มีการปลุกเสก ดังที่ทางวัดได้ชี้แจง คาดว่า กำหนดการพุทธาภิเษก อาจคลาดเคลื่อนและล่าช้าไป 1 เดือน (ไม่ทราบสาเหตุ) ประมาณเดือนมกราคม ปี 2567 หรือ รอประกาศชี้แจงรายละเอียดเพิ่มเติมจากทางวัด จึงแจ้งมาให้ทราบโดยทั่วกัน********

หลวงปู่ทวดเหยียบน้ำทะเลจืด-หลวงพ่อกวย ชุตินฺธโร รุ่น มหาจักรพรรดิ (จักรนารายณ์ ฅนเหนือคน) SEAL-EOD
หลวงปู่ทวดเหยียบน้ำทะเลจืด-หลวงพ่อกวย ชุตินฺธโร รุ่น มหาจักรพรรดิ (จักรนารายณ์ ฅนเหนือคน) SEAL-EOD
หลวงปู่ทวดเหยียบน้ำทะเลจืด-หลวงพ่อกวย ชุตินฺธโร รุ่น มหาจักรพรรดิ (จักรนารายณ์ ฅนเหนือคน) SEAL-EOD
หลวงปู่ทวดเหยียบน้ำทะเลจืด-หลวงพ่อกวย ชุตินฺธโร รุ่น มหาจักรพรรดิ (จักรนารายณ์ ฅนเหนือคน) SEAL-EOD
หลวงปู่ทวดเหยียบน้ำทะเลจืด-หลวงพ่อกวย ชุตินฺธโร รุ่น มหาจักรพรรดิ (จักรนารายณ์ ฅนเหนือคน) SEAL-EOD 4
หลวงปู่ทวดเหยียบน้ำทะเลจืด-หลวงพ่อกวย ชุตินฺธโร รุ่น มหาจักรพรรดิ (จักรนารายณ์ ฅนเหนือคน) SEAL-EOD
หลวงปู่ทวดเหยียบน้ำทะเลจืด-หลวงพ่อกวย ชุตินฺธโร รุ่น มหาจักรพรรดิ (จักรนารายณ์ ฅนเหนือคน) SEAL-EOD
หลวงปู่ทวดเหยียบน้ำทะเลจืด-หลวงพ่อกวย ชุตินฺธโร รุ่น มหาจักรพรรดิ (จักรนารายณ์ ฅนเหนือคน) SEAL-EOD
หลวงปู่ทวดเหยียบน้ำทะเลจืด-หลวงพ่อกวย ชุตินฺธโร รุ่น มหาจักรพรรดิ (จักรนารายณ์ ฅนเหนือคน) SEAL-EOD
หลวงปู่ทวดเหยียบน้ำทะเลจืด-หลวงพ่อกวย ชุตินฺธโร รุ่น มหาจักรพรรดิ (จักรนารายณ์ ฅนเหนือคน) SEAL-EOD
หลวงปู่ทวดเหยียบน้ำทะเลจืด-หลวงพ่อกวย ชุตินฺธโร รุ่น มหาจักรพรรดิ (จักรนารายณ์ ฅนเหนือคน) SEAL-EOD
หลวงปู่ทวดเหยียบน้ำทะเลจืด-หลวงพ่อกวย ชุตินฺธโร รุ่น มหาจักรพรรดิ (จักรนารายณ์ ฅนเหนือคน) SEAL-EOD
ประชาสัมพันธ์
ประวัติพระเกจิดัง ฆราวาสขมังเวทย์ สาระพระเครื่อง