เหรียญหล่อพิมพ์จอบ ที่ระฤก พันธมุตโต 2566

ที่ระฤก พันธมุตโต 2566 หลวงปู่จื่อ วัดเขาตาเงาะ

 

หลักฐานใบอนุญาตจัดสร้างวัตถุมงคล

ผู้จัดสร้าง นายทวนเทพ พันธุ์ประสิทธิ์ จำนวนการสร้างรวมทุกเนื้อ 5,000 เหรียญ วัตถุประสงค์ในการจัดสร้างเพื่อ ถวายปัจจัยสมทบทุนสร้างเสนาสนะในวัดเขาตาเงาะ ถวายปัจจัย 100,000 บาท

ที่ระฤก พันธมุตโต 2566 หลวงปู่จื่อ วัดเขาตาเงาะ

ภาพมวลสารที่ใช้ในการจัดสร้าง

ที่ระฤก พันธมุตโต 2566 หลวงปู่จื่อ วัดเขาตาเงาะ
ที่ระฤก พันธมุตโต 2566 หลวงปู่จื่อ วัดเขาตาเงาะ
ที่ระฤก พันธมุตโต 2566 หลวงปู่จื่อ วัดเขาตาเงาะ

 

ใบรายการจัดสร้างเหรียญจอบ 2 พิมพ์

 

ที่ระฤก พันธมุตโต 2566 หลวงปู่จื่อ วัดเขาตาเงาะ
ที่ระฤก พันธมุตโต 2566 หลวงปู่จื่อ วัดเขาตาเงาะ

 

ตัวอย่างวัตถุมงคล

 

ประชาสัมพันธ์
ประวัติพระเกจิดัง ฆราวาสขมังเวทย์ สาระพระเครื่อง